Curtea de Conturi: Institutiile statului au risipit 3 miliarde lei (750 milioane euro)

Curtea de Conturi: Institutiile statului au risipit 3 miliarde lei (750 milioane euro)

by January 9, 2012 0 comments

Peste 3 miliarde de lei (750 milioane euro) este suma totala cheltuita nejustificat sau cu incalcarea legislatiei de catre structurile statului (agentii, institutii, ministere, companii unde statul este actionar majoritar) in cursul anului 2010. Cifra a fost calculata de Curtea de Conturi si reprezinta decontarea unor lucrari neefectuate, acordarea de prime si suplimente salariale, chirii peste pretul pietei, inventariere defectuoasa a patrimoniului, achizitii de masini, mobilier si alte bunuri in perioada de austeritate. In 15 cazuri, inspectorii au constatat savarsirea de infractiuni (abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, fals, fals, intelectual si uz de fals), motiv pentru care au fost sesizate organele de urmarire si cercetare penala.

La Ministerul Afacerilor Externe au fost descoperite numeroase nereguli: acordarea de sporuri si drepturi salariale sefilor, 318 persoane au primit nelegal un spor de 10% la salariul de baza pentru cunoasterea unei limbi straine rare, desi s-a demonstrat ca era vorba de limbi de circulatie internationala, acordarea a doua drepturi salariale (spor de 15% pentru confidentialitate si indemnizatia de 15% pentru cifru de stat), in conditiile in care nu toate  persoanele beneficiare aveau acces si lucrau cu cifru de stat, achizitionarea de mobilier si aparatura birotica in valoare de 800.000 lei desi Guvernul a interzis acest lucru, efectuarea de cheltuieli neeconomicoase in valoate de 4 milioane lei (1 milion euro) reprezentand achizitionarea unor licente si prestari de servicii care functioneaza necorespunzator.

Curtea de Conturi a mai descoperit si nereguli in privinta participarii Romaniei la Expozitia Mondiala EXPO 2010 ”Un Oras Mai Bun, O Viata Mai Buna” – Shanghai China, ce s-a desfasurat in perioada 1 mai – 31 octombrie 2010. Structura cheltuielilor demonstreaza ca aproximativ 50% din cheltuieli, respectiv 10.488.000 lei, au fost efectuate pentru constructia si dotarea pavilionului denumit generic ”Greenopolis”, avand forma de mar, constructie cu 3 etaje ingloband: scena, gradena, sala de expozitii, restaurant, sala de conferinte, birouri/spatii tehnice. La finalul expozitiei, constructia a fost vanduta in China cu suma de 1.425.000 lei, reprezentand 13,59% din valoarea de constructie.

Ministerul Educatiei este acuzat ca a derulat defectuos Programul PHARE TVET 2005-2006, adresat unui numar de 150 de unitati scolare, care urmau sa fie dotate cu echipamente pentru pregatirea de baza si pregatirea specializata a elevilor in 83 de meserii. Echipamente in valoare de aproape 800.000 euro se aflau in diverse locatii, nemontate, pe motiv ca nu au fost disponibile spatiile necesare. De mentionat ca aceasta cheltuiala a fost considerata ca neeligibila, refuzata la decontare din fondurile PHARE, fiind suportata din fondurile bugetare puse la dispozitia ministerului.

La Universitatea din Oradea a fost demarat in 1998 un proiect de investitii si, in loc sa fie terminat intr-un an, a fost prelungit pana in 2013. De la 2,7 milioane lei, proiectul a ajuns sa coste de 7 ori mai mult. Tot la Universitatea din Oradea nu au fost inregistrate in evidenta contabila si nu au fost intocmite documente de receptie pentru bunurile in suma de 238.000 lei primite ca donatie de la biblioteca „Monica Lovinescu si Virgil Ierunca”.

Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” a incheiat si derulat cu incalcarea prevederilor legale, un contract cu o societate comerciala, cu posibile consecinte viitoare in angajarea complexului la cheltuieli privind despagubirea chiriasului cu contravaloarea investitiei, sub sanctiunea pierderii terenului de sub cladirea edificata.

La Ministerul Culturii a fost descoperit faptul ca in incinta unor monumente istorice sau in zona protejata se desfasoara activitati economice, fara ca agentii economici sa plateasca obligatii catre Fondul Cultural National.

Centrul National al Cinematografiei (CNC) detinea la 31 decembrie 2010 creante foarte mari neincasate, insumand 187 milioane lei datorate de clienti si debitori din activitatea curenta si din obligatiile contribuabililor la Fondul cinematografic, precum si din credite directe acordate potrivit legii producatorilor de filme.

Curtea de Conturi a calculat ca in ultimii 10 ani producatorii de filme au primit credite de 160 milioane lei, pentru realizarea a peste 200 de filme, dar s-a reusit recuperarea a mai putin de 15% dintotalul creditelor acordate. Astfel, desi unele filme au fost de succes, spre ex. „Moartea domnului Lazarescu”, „Pacala se intoarce”, nu a fost rambursata nicio suma, cu toate ca legea ii obliga pe producatori sa ramburseze creditul acordat din veniturile realizate de film din toate formele de exploatare (audiovizual, cinematograf, video, televiziune).

Au mai fost constatate deficiente in legatura cu finantarile nerambursabile, acordate din bugetul Ministerului Culturii pentru programe, proiecte si actiuni culturale. Contrar prevederilor legale nu s-a organizat nicio sesiune de selectie a ofertelor culturale. In fapt, s-au incheiat 140 de contracte de finantare prin atribuire directa in valoare totala de 6,9 milioane lei, nerespectandu-se principiile liberei concurente si a transparentei.

Si la Ministerul Mediului este o adevarata harababura in legatura cu evidenta patrimoniului natural al Romaiei. Din verificarea efectuata privind gestionarea ariilor protejate, a rezultat faptul ca din cele 1.553 arii naturale protejate, in suprafata totala de 47.678 km patrati existente pe teritoriul Romaniei, un numar de 1.550 arii protejate nu aveau aprobate planurile de management, fapt ce a dus la nereglementarea si neprecizarea datelor referitoare la descrierea si evaluarea situatiei actuale a ariilor naturale protejate, a obiectivelor si actiunilor de conservare necesare; precum si nedefinirea si nedelimitarea zonelor de protectie stricta, a zonelor de protectie integrala, a zonelor tampon si a zonelor de dezvoltare durabila a activitatilor umane. Acest fapt a condus la imposibilitatea demararii actiunii de evidentiere, de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in cadrul planurilor nationale, zonale si locale de amenajare a teritoriului si de urbanism, in planurile cadastrale si in cartile funciare, a suprafetelor de teren cuprinse in perimetrul ariilor naturale protejate si a coridoarelor ecologice.

De asemenea, nerevizuirea amenajamentelor silvice cuprinse pe teritoriul ariei naturale protejate, a dus la desfasurarea unor activitati silvice (recoltare de masa lemnoasa, impaduriri, etc.) daunatoare conservarii si utilizarii durabile a patrimoniului natural.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului condus de Elena Udrea are si el probleme. Astfel, platile/restituirile in suma totala de 58.474.000 lei efectuate in anul 2010 de catre bancile comerciale cuprinse in programul privind acordarea primei de stat la depozitele de economisire au fost efectuate fara a fi incheiat un document bilateral cu bancile, care sa reglementeze conditiile si termenele de plata/restituire a sumelor aferente programului.

In plus, su sunt respectate prevederile legii privind finantele publice, astfel incat abaterea favorizeaza producerea de prejudicii la beneficiarii investitiilor, respectiv autoritatile publice locale care sunt nominalizate in cadrul fiecarui program. In urma controalelo au fost depistate un numar de 100 abateri care nu genereaza prejudicii si 43 abateri care au generat prejudicii estimate la suma totala de 15 milioane  lei.

Culmea este ca nici Ministerul Finantelor nu a respectat prevederile legale privind gestionarea corecta a banilor publici. Cheltuieli de deplasare din anul 2009 au fost inregistrate in contabiliate pentru anul 2010, nu s-a stabilit o regula de acordarea a despagubirilor aparute in urma unor decizii judecatoresti, inclusiv CEDO.

AVAS nu prea stie care este valoarea companiilor la care este actionar. La data de 31.12.2010, contul „Titluri de participare” inregistreaza un sold debitor in suma totala de 2,6 miliarde lei, in evidenta operativa a titlurilor de participare valoarea acestora insumand 1,9 miliarde lei, constatandu-se o diferenta in minus fata de evidenta contabila in valoare de 715.977.000 lei.

Ca urmare a neefectuarii regularizarilor in evidenta contabila a acestor diferente, situatiile financiare, intocmite la data de 31.12.2010, nu ofera o imagine reala si fidela a participatiilor AVAS la societatile comerciale din portofoliu.

 La Consiliul Superior al Magistraturii s-au gasit urmatoarele nereguli: Consiliul plateste, pentru imobilul in care isi desfasoara activitatea, o chirie mai mare decat pretul pietei, statele de salarii sunt intocmite fara sa existe documente justificative pentru membrii CSM, care sa ateste timpul lucrat efectiv, utilizarea veniturilor proprii pentru achizitionarea de mobilier si aparatura electrocasnica, in loc sa fie folosite pentru organizarea concursurilor sau examenelor.

Institutul Cultural Roman a decontat fara baza legala cheltuieli in contractele incheiate cu diversi parteneri, care au participat la manifestari culturale in strainatate. De asemenea, in lipsa unei fundamentari judicioase, bazata pe o analiza atenta si exigenta, s-a ajuns in situatia ca, la finele anului 2010, entitatea sa detina stocuri mari de bunuri de peste 3.375.000 lei, din care carti si reviste in valoare de 2.318.000 lei, produse sau achizitionate din bani publici, majoritatea fiind bunuri cu miscare lenta sau fara miscare.

Mult mai grave sunt neregulile gasite la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE): neactualizarea anuala cu indicele de inflatie, a nivelului/valorii contributiei anuale, percepute de la titularii de licente din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare (contributia nefacturata si neincasata insumeaza 14 milioane lei); neactualizarea anuala a nivelului tarifelor percepute pentru autorizatii si licente in sectorul gazelor naturale la nivelul indicelui de inflatie inregistrat (diferentele de tarife nefacturate si neincasate insumeaza 57 milioane lei); neaplicarea aceluiasi tarif pentru toti operatorii economici din sectorul gazelor naturale cu ocazia regularizarii efectuate la sfarsitul anului 2008; necalcularea majorarilor/penalitatilor de intarziere pentru neplata la termen a facturilor in suma totala de 3.028 mii lei, emise si evidentiate in contabilitate, precum si nerecuperarea si nevirarea acestora la bugetul de stat. Valoarea estimativa a abaterilor constatate de Curtea de Conturi la ANRE insumeaza 78 milioane lei.

Facebook Comments Box

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.