Dosarul Videanu-Vosganian: Reteaua de criminalitate organizata din jurul miliardarului Ioan Niculae

Dosarul Videanu-Vosganian: Reteaua de criminalitate organizata din jurul miliardarului Ioan Niculae

by September 4, 2013 0 comments

ioan-niculae-cumpara-scump-si-vinde-ieftin[1]Procurorii DIICOT scot la lumina o adevarata retea infractionala, bine organizata de subminare a economiei nationale, capul gruparii  fiind miliardarul Ioan Niculae, patronul Interagro, in complicitate cu doi ministri ai Economiei, Adriean Videanu si Varujan Vosganian si cu sefii de la Romgaz ( directori, directori adjuncti, functionari). Un dosar extrem de stufos care dezvaluie un adevarat act de criminalitate organizata tinand cont de modul in care inculpatii au actionat si au devalizat bugetul de stat si rezervele naturale ale tarii. Cazul este cu atat mai grav cu cat infractionalitatea s-a desafasurat cu implicarea  celor mai importanti factori politici ( Videanu si Vosganian, personaje foarte influente in partidele lor, PDL si PNL).

Extrase din materialul de urmarire penala al DIICOT:

Din probele administrate în dosarul nr. 362/D/P/2011, dosar disjuns din dosarul nr.146/D/P/2010 prin ordonanţa cu acelaşi număr din 20 decembrie 2011, rezultă date şi indicii temeinice cu privire la săvârşirea şi de către numiţii VOSGANIAN VARUJAN – fost ministru al Economiei şi membru al Guvernului în perioada decembrie 2006 – decembrie 2008, senator în Parlamentul României în legislatura actuală – şi  VIDEANU ADRIEAN – fost ministru al Economiei şi membru al Guvernului în perioada decembrie 2008 – septembrie 2010 a infracţiunilor de “complot” şi „subminare a economiei naţionale”, prevăzute de art. 167 alin. 1 C.pen. şi art. 165 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen.
Disjungerea dispusă prin ordonanţa nr. 146/D/P/2010 din 20 decembrie 2011 s-a impus întrucât numiţii VOSGANIAN VARUJAN şi VIDEANU ADRIEAN au avut calitatea de ministru, aspect care necesită pentru dispunerea începerii urmăririi penale avize speciale din partea instituţiilor abilitate ale statului.
Din cercetările efectuate a rezultat următoarea situaţie de fapt:
Prin rezoluţia nr. 368 din 14 decembrie 2011 emisă în dosarul penal cu nr. 146/D/P/2010 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuiţii NICULAE IOAN, MIREA MARIN, PALAŞCĂ VIOREL, MEŞCA DARIUS-DUMITRU, ŞERBAN TUDOR, ALESANDRU DAN-VICTOR, BĂNĂŢEANU STELIAN, GEORGESCU EUGEN, APAN IOANA, UNTESCU MARIUS EUGEN, OROS ADRIANA, MITU MONICA, PITEIU MARCEL-ADRIAN, KRAMER ALPAR, ANTAL FRANCISC, TOTH FRANCISC, VEZA MARIUS LEONTE, MITEA EUGEN, STANCU LUCIAN ADRIAN, IONAŞCU LUCIA, DÎMBEAN GHEORGHE, CINDREA CORIN-EMIL, SĂRDAN CORNELIA, MATEŞ MARIA, IAGĂR IOAN-FLORIN, DIAC RUBEN, STRAVA NICOLAE, CIOBOTĂ GABRIELA-CATINEL, SABĂU IOAN-MARIUS, BORDEU VIORICA, SĂCĂLEAN IULIA, RUSU MIHAELA, PĂLTAN  RADU-DAN, BOGDAN IONUŢ, DIACONU ION, ANTAL ANCA, POPESCU ANDREI-IANCU, TODORAN FLORIN, ZAINEA  MIOARA, BICA RODICA pentru săvârşirea infracţiunilor de „complot” şi „subminare a economiei naţionale”, prevăzute de art. 167 alin.1 C.pen. şi art. 165 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen.
Temeiul de fapt al acuzaţiei penale constă în aceea că începând cu anul 2005 s-a constituit o grupare infracţională formată din oameni de afaceri din cadrul SC INTERAGRO SA Bucureşti şi funcţionari publici din cadrul SNGN ROMGAZ SA Mediaş, Ministerului Economiei şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei care, prin influenţă şi exercitare intenţionat defectuoasă a atribuţiilor specifice funcţiei, au acţionat în mod concertat în vederea obţinerii unor importante beneficii materiale necuvenite pentru reprezentanţii SC INTERAGRO SA Bucureşti în dauna SNGN ROMGAZ SA, punând astfel în pericol sistemul energetic naţional pe segmentul gazelor naturale. Aceasta, în condiţiile în care SNGN ROMGAZ SA, înfiinţată prin H.G. nr.575/2001, are statut de societate naţională şi activează în domeniul exploatării gazelor naturale, gazele naturale fiind bunuri ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, conform art.136 alin.3 din Constituţie şi Legii nr.213/1998, iar exploatarea acestora constituie ramură strategică a economiei naţionale, conform art.2 din Legea nr.15/1990.

În acest context menţionăm că în perioada de referinţă, Legea nr.351/2004, republicată, stabilea cadrul legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului gazelor naturale, în condiţii de competitivitate şi transparenţă, acestea fiind, de altfel, preluate şi în actul normativ în vigoare, respectiv Legea nr.123/2012.
Politica energetică a statului în domeniul gazelor naturale trebuie să asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, în condiţii de creştere a eficienţei energetice şi prin constituirea unui cadru instituţional corespunzător.
Obiectivele şi principiile acestei legi sunt:
– siguranţa şi continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor,
– eficienţa economică, în general şi eficienţa energetică, în special,
– promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa de gaze naturale,
– transparenţa preţurilor şi a tarifelor reglementate la gazele naturale,
– asigurarea capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cât şi pentru cele strategice,
– asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale.
Realizarea acestor obiective revenea, conform art.2 alin.2 din actul normativ citat, „Ministerului Economiei şi Comerţului, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi persoanelor juridice din sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competenţelor şi atribuţiilor acestora”.
SNGN ROMGAZ SA, înfiinţată prin H.G. nr.575/2001, are statut de societate naţională şi activează în domeniul exploatării gazelor naturale. Gazele naturale sunt bunuri ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, conform art.136 alin.3 din Constituţie şi Legii nr.213/1998, iar exploatarea acestora constituie ramură strategică a economiei naţionale, conform art.2 din Legea nr.15/1990.
Capitalul social al societăţii a fost deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de ministerul de resort, iar începând cu finele anului 2005, 14,99% din acţiuni au fost preluate de SC Fondul Proprietatea , statul român rămânând acţionar majoritar cu 85,01% din acţiuni.
SNGN ROMGAZ SA are ca obiect principal de activitate, conform art.4 alin.1 din H.G. nr.575/2001, cercetarea geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale, producţia, furnizarea şi depozitarea subterană a gazelor naturale, atât a celor din producţia internă, cât şi a celor provenite din import, în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului înconjurător.
Potrivit art.5 din Statut, SNGN ROMGAZ SA, societate de interes strategic, are ca scop „îndeplinirea strategiei pentru explorarea, exploatarea, producţia şi înmagazinarea gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate”.
SNGN ROMGAZ SA are în portofoliul său de clienţi atât consumatori, cât şi furnizori de gaze naturale.
Rezultă aşadar că SNGN ROMGAZ SA constituie o unitate dintre cele prevăzute de art. 145 C.pen.
În sensul Legii gazelor nr.351/2004, aflată în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunilor, prin noţiunea de furnizor se înţelege, conform art.3 pct.25, „persoana juridică titulară a licenţei de furnizare, care comercializează gaze naturale în baza unui contract de furnizare”.
Consumatorul este definit prin dispoziţiile art.3 pct.16 din Legea nr. 351/2004 ca fiind „persoana fizică sau juridică care cumpără gaze naturale pentru consumul propriu”.
Potrivit art.3 pct.18 din Legea nr. 351/2004 consumatorul eligibil este „consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi care are acces la sistem în condiţiile Legii gazelor”, iar conform articolului unic, alin.1 din Legea nr.332/2009 pentru aprobarea OUG nr.54/2009, consumatorul întreruptibil reprezintă, „consumatorul care poate contribui la menţinerea funcţionării în deplină siguranţă a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a sistemelor de distribuţie, prin acceptarea reducerii consumului, până la oprire, în conformitate cu prevederile art.4 alin.1 din Directiva 2004/67/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaz natural, în scopul asigurării protecţiei aprovizionării consumatorilor casnici”.
Potrivit alin.2 al articolului unic, „poate opta pentru calitatea de consumator întreruptibil acel consumator care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are un consum orar constant de minim 5000 mc în intervalul octombrie-martie; b) poate fi întrerupt în mod operativ şi în termen de cel mult 24 ore fără a-i fi afectată securitatea tehnică a instalaţiilor şi echipamentelor”.
Conducerea SNGN ROMGAZ SA este asigurată, conform art.6 din HG nr.575/2001, de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) şi de Consiliul de Administraţie (CA).
Reprezentanţii statului în AGA şi CA se numesc şi se revocă prin ordin al ministrului de resort.
AGA este organul de conducere care decide, prin vot deschis, asupra activităţii şi politicii economice a SNGN ROMGAZ SA, dispunând cu privire la strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiară a societăţii naţionale.
Conducerea executivă a SNGN ROMGAZ SA este asigurată de către un director general, care încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii, numind directorii executivi cu avizul CA.
În perioada 2005-2010, SNGN ROMGAZ SA a fost principalul producător de gaze naturale din România, cu un procent mediu de aproximativ 51% din totalul producţiei de gaze naturale din ţara noastră.
Producţia anuală livrată s-a situat între 6.226.793 mmc, în anul 2005 şi 5.689.556 mmc, în anul 2010.
Tendinţa constantă de scădere a producţiei livrate este direct influenţată de declinul natural al zăcămintelor de extracţie datorat gradului de maturitate al acestora.
În aceste condiţii, era primordială stabilirea unei strategii de marketing pentru activitatea de comercializare a gazelor naturale, corelată cu cea de producţie a acestora, în scopul asigurării activităţii economice viitoare a societăţii, a dezvoltării acesteia prin asigurarea surselor financiare proprii, facil de accesat şi permanente, necesare programelor de investiţii pentru activităţile de producţie şi înmagazinare subterană a gazelor naturale în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţă tehnică şi economică şi de protecţie a mediului înconjurător şi, foarte important pentru viziunea şi asigurarea existenţei pe termen lung a activităţii societăţii, crearea surselor financiare pentru susţinerea şi amplificarea activităţii de cercetare geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale.
Aceasta, cu atât mai mult cu cât politica statului vizează asigurarea independenţei energetice a ţării, iar zăcămintele de gaze naturale sunt resurse energetice epuizabile.
Deşi din aspectele menţionate mai sus rezulta necesitatea şi obligaţia legală pentru Ministerul Economiei, în sensul adoptării şi implementării unei strategii vizând dezvoltarea şi politica economică a SNGN ROMGAZ SA, din probele administrate în cauză a rezultat că în perioada 2005 – 2010 nu au fost aprobate astfel de documente programatice dedicate SNGN ROMGAZ SA.
Statul, prin Ministerul Economiei, (reţinem denumirea actuală a Ministerului, acesta având în perioada 2005-2010 şi alte titulaturi) este acţionarul majoritar al SNGN ROMGAZ SA, având obligaţia, conform normativelor aflate în vigoare, de a elabora politica în domeniul gazelor naturale şi asigurând îndeplinirea acesteia, în condiţiile prevederilor Legii gazelor nr.351/2004.
Realizarea obiectivelor politicii din domeniul gazelor naturale revine, alături de Ministerul Economiei şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.).
A.N.R.E., instituţie publică autonomă, aflată la momentul derulării activităţi infracţionale în coordonarea primului ministru, elaborează, stabileşte şi urmăreşte aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienţă energetică, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor. Totodată, A.N.R.E., în conformitate cu H.G. nr.784/2000, republicată, emite, acordă, suspendă sau retrage autorizaţii şi licenţe pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale, respectiv pentru activităţile de producţie, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.

Autorizaţiile/licenţele se acordă, conform art.10 din actul normativ menţionat, persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale.

SC INTERAGRO SA este înregistrată la Registrul Comerţului  sub nr.J40/6496/1995 din 31.07.1995, CUI 7722930, având sediul social în Bucureşti, str. Verii nr.1-3, sector 2. SC INTERAGRO SA este o societate comercială pe acţiuni, acţionar majoritar, aferent perioadei ce face obiect de cercetare, fiind înv.IOAN NICULAE, cu un procent de 75.68753%.
Obiectul principal de activitate al societăţii este cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. Doar din înşiruirea obiectelor secundare de activitate rezultă şi producţia gazelor, distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte, fabricarea şi comercializarea îngrăşămintelor chimice.
SC INTERAGRO SA, prin obţinerea licenţelor de la A.N.R.E., furniza gaze naturale la 6 din cele 8 combinate chimice autohtone, respectiv la S.C. AMURCO S.R.L. Bacău, S.C. VIROMET S.A. Victoria, S.C. NITROPOROS S.R.L. Făgăraş, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti, S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Măgurele şi S.C. AMONIL S.A. Slobozia, profilate pe fabricarea şi comercializarea îngrăşămintelor chimice de diverse tipuri. Pentru derularea procesului productiv în cadrul acestora din urmă, SC INTERAGRO SA a dezvoltat şi întreţinut relaţii comerciale cu SNGN ROMGAZ SA, în baza cărora se aproviziona cu gaze naturale, acestea fiind materia primă cu ponderea cea mai ridicată (de circa 75-80%) din costul îngrăşămintelor chimice.
În perioada 2005-2010, SC INTERAGRO SA a deţinut calitatea de furnizor, nu de consumator de gaze naturale, solicitând şi obţinând de la A.N.R.E. următoarele licenţe:
– Licenţa de furnizare a gazelor naturale nr.66 din 15.03.2001, valabilă pe o perioadă de 4 ani;
– Licenţa de furnizare a gazelor naturale nr.477 din 25.03.2005, valabilă pe o perioadă de 2 ani;
– Licenţa de furnizare a gazelor naturale nr.751 din 26.02.2007, valabilă 1 an;
– Licenţa de furnizare a gazelor naturale nr.881 din 07.02.2008, valabilă pe o perioadă de 3 ani de la data de 27.02.2008.
SC INTERAGRO SA a solicitat obţinerea licenţelor în vederea furnizării gazelor naturale, pe care ulterior le-a livrat în baza unor contracte către SC AMONIL SA, SC DONAUCHEM SRL Turnu Măgurele, SC GA-PRO-CO CHEMICALS SRL Săvineşti, SC AMURCO (fostă SOFERT) SRL Bacău, SC NITROPOROS Făgăraş şi SC VIROMET Victoria SA.
Procedând la verificarea probelor administrate în cauză a rezultat că aceste societăţi deţineau calitatea de consumatori eligibili de gaze naturale şi nu SC INTERAGRO SA, aşa cum în mod nelegal înv.IOAN NICULAE a acreditat public şi în mod repetat că această societate deţine această calitate, în condiţiile în care cele şase combinate întruneau condiţiile de legalitate de a solicita şi de a obţine această calitate de consumatori eligibili.
Aceste aspecte prezintă maximă importanţă deoarece, din punct de vedere legal, consumatorii eligibili îndeplineau condiţiile prevăzute în ordinele emise de Ministerul Economiei de a solicita şi primi discounturile respective în legătură cu potenţiala achiziţie de gaze de la SNGN ROMGAZ SA.
Punctele de ieşire din Sistemul naţional de transport (SNT), care reprezintă punctele de predare a gazelor naturale de către transportator utilizatorului sistemului de transport, declarate de utilizatorul de sistem şi înscrise în anexa la fiecare contract, reprezintă locuri de consum al gazelor naturale pentru care au primit acces, în calitate de consumatori direcţi racordaţi la SNT, societăţile comerciale: SC AMONIL SA, SC DONAUCHEM SRL Turnu Măgurele, SC GA-PRO-CO CHEMICALS SRL Săvineşti, SC AMURCO (fostă SOFERT) SRL Bacău, SC NITROPOROS Făgăraş, SC VIROMET Victoria SA.
SNTGN TRANSGAZ SA a încheiat contract pentru transportul de gaze naturale-capacitate rezervată fermă şi întreruptibilă cu furnizorul lor de gaze naturale care a solicitat acces la reţea în calitatea sa de furnizor, astfel că în acest contract de transport SC INTERAGRO SA este clientul, beneficiar în calitate de utilizator de reţea.
Ca entitate juridică, SC INTERAGRO SA poate să-şi exercite dreptul de consumator eligibil numai pentru locurile proprii de consum, reprezentate de: sediile principal şi secundare, punctele de lucru, reprezentanţe ale societăţii, locuri de consum pentru care a cerut acord de acces pentru racordarea fizică la sistemele de distribuţie şi/sau transport al gazelor naturale şi, respectiv, utilizarea acestor sisteme pentru gazele livrate la aceste locuri de consum.
SC INTERAGRO SA nu putea invoca statutul de consumator eligibil pentru locuri de consum aparţinând altor societăţi comerciale (clienţii săi) şi pentru care deja aceste entităţi juridice şi-au exercitat dreptul de consumator eligibil prin achiziţionarea gazelor naturale de la furnizorul SC INTERAGRO SA, pe segmentul concurenţial al pieţei interne a gazelor naturale, necesare pentru desfăşurarea proceselor tehnologice din acele locuri de consum.
Aceasta deoarece, conform normelor legale în vigoare, pe un loc de consum nu pot exista doi consumatori de gaze naturale, întrucât, numai o singură persoană juridică sau fizică poate primi accesul din punct de vedere fizic/tehnic pentru realizarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi branşarea/racordarea la sistemul de distribuţie/transport al gazelor naturale, iar furnizorul de gaze naturale al acestui client pentru a putea furniza gazele clientului său solicită accesul pentru utilizarea sistemului de transport/distribuţie pentru livrarea gazelor vândute la locul de consum indicat de consumatorul final, în acest caz consumator eligibil.
Deci, locul de consum aparţine unei singure entităţi juridice pentru care numai un consumator final poate să-şi exercite dreptul de eligibilitate.
În aceste condiţii, se poate constata, având în vedere normele legale aflate în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunilor, că SC INTERAGRO SA nu este consumator eligibil pentru locurile de consum pentru care îşi exercită  eligibilitatea clienţii săi care sunt consumatori finali, şi în consecinţă nu putea obţine statutul de consumator întreruptibil. Pentru SC INTERAGRO SA, furnizor licenţiat, statutul de întreruptibilitate al clienţilor săi, consumatori eligibili ori furnizori care achiziţionează gaze pentru revânzarea la consumatori întreruptibili, nu are nicio legătură cu vânzarea de gaze naturale şi nu ar trebui să reprezinte o condiţie de acordare a reducerilor comerciale care, de altfel, se constituie într-un criteriu de discriminare în acordarea de reduceri comerciale şi poate genera practici anticoncurenţiale în alte sectoare economice.
În concluzie, SC INTERAGRO SA nu poate să aibă statut de consumator întreruptibil, nefiind consumator eligibil de gaze naturale cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute în Legea gazelor nr.351/2004, respectiv Legea nr. 332/2009 de aprobarea a OUG nr.54/2009.

Scopul asumat al grupării infracţionale iniţiate, constituite şi coordonate de înv.IOAN NICULAE, reprezentant al SC INTERAGRO SA, a fost obţinerea ilegală a unor mari cantităţi de gaze naturale, la preţuri cu mult mai mici decât cele practicate de SNGN ROMGAZ SA cu ceilalţi parteneri de afaceri. Totodată, şi-a propus obţinerea de gaze naturale doar din producţia internă, care se comercializează la preţuri  de circa patru ori mai mici decât gazele naturale din import (cca.120 dolari mmc gaz din producţia internă şi cca. 500 dolari mmc gaz din import), eludând reglementările legale care obligau la comercializarea gazelor naturale în amestec (gaze naturale din producţia internă şi gaze naturale din import, la un preţ mediu).
Pe lângă toate acestea, înv.IOAN NICULAE şi-a propus să plătească contravaloarea gazelor cumpărate de la SNGN ROMGAZ SA, inclusiv a celor achiziţionate cu reduceri substanţiale de preţ, doar sporadic şi parţial şi, mai mult, chiar fără penalităţi de întârziere. Iar Ministerul Economiei şi ANRE, deşi trebuia să se implice concret în realizarea obiectivelor şi principiilor legii în materia gazelor naturale  au abdicat de la acestea, inclusiv de la principiul expres prevăzut al nediscriminării, implicându-se activ însă în susţinerea scopului asumat de grupul infracţional.
Liderul asociaţiei infracţionale, înv.IOAN NICULAE, a desfăşurat acţiuni de influenţare a deciziei ministeriale, favorabile interesului financiar privat şi s-a folosit în acest scop de relaţiile personale sau de afaceri pe care le avusese anterior cu oficialii ministeriali. În scopul realizării interesului financiar privat, s-a ocupat de stabilirea legăturilor la nivel de minister şi la nivelul SNGN ROMGAZ SA, deşi societatea pe care o reprezenta nu îndeplinea cerinţele pentru a beneficia în 2008, 2009, 2010 de facilităţi  nici măcar în cuantum de 17 dolari/mmc, aşa cum beneficiase anterior, în 2005, 2006, 2007.
Deşi cunoştea nivelul datoriilor pe care le avea către SNGN ROMGAZ SA, direct sau prin interpuşi a obţinut decizii ale ministrului economiei prin care interesul său financiar era apărat în dauna bugetului public. Reducerile comerciale au fost obţinute prin justificarea formală şi nereală că este un mare consumator industrial, care produce îngrăşăminte chimice şi are peste 6000 de angajaţi pe care va trebui să-i disponibilizeze dacă statul nu îi acordă sprijin.
Aceste împrejurări erau neconforme cu realitatea, deoarece societatea direct implicată SC INTERAGRO SA avea doar câteva sute de angajaţi şi nu era consumator industrial şi întreruptibil. Mai mult decât atât din producţia de îngrăşăminte chimice obţinută, cea mai mare parte a fost exportată.
Pentru a accesa facilităţile oferite de Ministerul Economiei şi SNGN ROMGAZ SA, obţinute ca urmare a influenţelor exercitate de el la nivelele respective, înv.IOAN NICULAE a creat formal „Grupul de firme INTERAGRO”, fără a îndeplini în mod legal cerinţele pentru constituirea unei astfel de entităţi şi s-a autointitulat preşedinte al acestui grup.
Ca atare, pentru a crea aparenţa de legalitate cu privire la existenţa acestui grup economic, înv.IOAN NICULAE uzita la orice nivel, inclusiv în mass-media, noţiunile de „Grup de firme INTERAGRO” şi de „preşedinte al Grupului de firme INTERAGRO”, menţionând în mod repetat că acest Grup este alcătuit din şase combinate chimice, respectiv S.C. AMURCO S.R.L. Bacău, S.C. VIROMET S.A. Victoria, S.C. NITROPOROS S.R.L. Făgăraş, S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. Săvineşti, S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Măgurele şi S.C. AMONIL S.A. Slobozia.
Mai mult, înv.IOAN NICULAE folosea deseori inclusiv sintagma „combinatele mele”, lăsând astfel să se înţeleagă că este proprietar al acestora. Ceea ce nu menţiona şi nici ceilalţi parteneri comerciali nu au verificat este că nu a existat şi nici nu există vreun act din care să rezulte asocierea celor şase combinate chimice într-un grup, noţiunea de holding nefiind, de altfel, prevăzută în legislaţia naţională, iar cerinţele legale pentru realizarea grupului de interes economic prevăzute de titlul V din Legea 161/2003 nu erau îndeplinite.
În atare condiţii, nu există nici acte din care să rezulte că cele şase combinate chimice l-ar fi ales pe înv.IOAN NICULAE  preşedinte sau că l-ar fi împuternicit pe acesta să le reprezinte în relaţiile cu terţii.
Combinatele chimice sus-menţionate au fost şi sunt persoane juridice distincte, înregistrate ca atare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, nefiind nicidecum subordonate SC INTERAGRO SA.
Drept urmare, combinatele chimice figurează în calitate de consumatori/consumatori întreruptibili de gaze naturale şi nu SC INTERAGRO SA, această din urmă societate comercială fiind doar furnizor de gaze naturale.
Nici măcar contractele de consorţiu şi de procesare încheiate de SC INTERAGRO SA cu cele şase combinate nu le schimbă acestora calitatea de persoane juridice distincte, acestea atestând doar relaţiile comerciale existente între aceste firme. Totodată, aceste contracte nu schimbă nici calitatea de furnizor al SC INTERAGRO SA în aceea de consumator întreruptibil, consumatori întreruptibili rămânând, conform legislaţiei în vigoare, combinatele chimice.
Totuşi, profitând de influenţele şi de autoritatea obţinută asupra membrilor grupului infracţional, înv.IOAN NICULAE a reuşit, ca în mod nelegal, prin gazul achiziţionat la preţuri preferenţiale ca urmare a actelor ministeriale nelegal emise, să controleze şi să impună politica comercială a celor şase combinate de îngrăşăminte chimice, atât pe linia achiziţiei gazelor naturale, cât şi pe cea a desfacerii produselor chimice rezultate.
Când a întâmpinat dificultăţi în realizarea scopului infracţional, înv.IOAN NICULAE nu s-a sfiit să ameninţe cu închiderea celor şase combinate şi cu disponibilizarea angajaţilor, creând astfel falsa impresie că    l-ar interesa problemele sociale ale societăţii româneşti, când de fapt nu urmărea decât interesul privat, personal.
Mai mult, înv.IOAN NICULAE nu s-a sfiit să ameninţe cu declanşarea protestelor sociale, apelând în acest sens chiar la liderii sindicali din industria chimică. De altfel, pentru a fi sigur de realizarea întocmai a scopului infracţional, înv.IOAN NICULAE s-a deplasat personal la sediul Ministerului Economiei şi în unele şedinţe AGA sau CA-ROMGAZ, însoţit fiind şi de înv.MIREA MARIN, administrator al SC INTERAGRO SA, dar şi preşedinte al Organizației patronale a producătorilor de îngrăşăminte chimice din România „NITROFOSFOR”, inclusiv în cadrul acestor întâlniri argumentând şi ameninţând  în sensul celor susmenţionate.
Factorii de decizie din cadrul Ministerului Economiei, ANRE şi SNGN ROMGAZ, în loc să-i comunice înv.IOAN NICULAE şi SC INTERAGRO SA că cele şase combinate chimice nu le aparţin, că ele sunt consumatori de gaze şi că SC INTERAGRO SA este doar furnizor, au luat ca atare afirmaţiile acestuia, tratându-l ca preşedinte al „Grupului de firme INTERAGRO”, şi, mai mult, pentru a realiza scopul infracţional pe care şi l-au asumat, au preluat de la acesta argumentarea în acceptarea pretenţiilor acestuia cum că ele se întemeiază pe motive sociale şi de criză economică, deşi de la finele anului 2010, când s-a aflat de existenţa dosarului penal înregistrat la DIICOT, au abandonat motivaţia socială, nemaiacordând reduceri comerciale şi nemaiconsiderând dintr-odată că trebuie să mai salveze industria chimică românească.
Astfel, prin diferite forme de cointeresare sau prin relaţionare cu factori decizionali de la cel mai înalt nivel din cadrul autorităţii statale, beneficiind de suportul instituţiilor statului cu responsabilităţi în materie, respectiv Ministerul Economiei şi ANRE, înv.IOAN NICULAE a reuşit să impună ca o societate de interes strategic, precum SNGN ROMGAZ SA să lucreze în interesul unei societăţi comerciale private, respectiv SC INTERAGRO SA.
Pentru atingerea scopului infracţional, începând cu anul 2005, înv.IOAN NICULAE a cooptat iniţial persoane din cadrul SC INTERAGRO SA şi din cadrul SNGN ROMGAZ SA, respectiv pe înv.MARIN MIREA (administrator al SC INTERAGRO SA şi preşedinte al Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Îngrăşăminte Chimice din România „NITROFOSFOR”) şi pe înv.ALPAR KRAMER (membru al conducerii executive din cadrul SNGN ROMGAZ SA, cu atribuţii de coordonare a departamentului de marketing/comercializare a gazelor naturale).
Ulterior, din conducerea executivă a SNGN ROMGAZ SA, au fost racolaţi înv.PITEIU MARCEL ADRIAN (director general adjunct în perioada 2005-2007 şi director general în perioada 2009-prezent), înv.TOTH FRANCISC (director general în perioada 2008-2009 şi director general adjunct în perioada 2010 – 2011, înv.MARIUS LEONTE VEZA (director economic în perioada 2008-2010), înv.LUCIAN ADRIAN STANCU (director general adjunct în perioada 2005-2010), înv.FRANCISC ANTAL (director juridic în perioada 2005-2008 şi director general adjunct în perioada 2009-2010).

Din AGA – SNGN ROMGAZ SA au cooptat în gruparea infracţională pe înv.APAN IOANA (director general adjunct/secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei; a fost numită ca preşedinte al AGA SNGN ROMGAZ SA prin Ordinul nr.795 din 23 iulie 2007, pentru perioada 23 iulie 2007-7 iulie 2009, iar prin Ordinul nr.1329 din 7 iulie 2009 a fost numita preşedinte al CA-SNGN ROMGAZ SA, pentru o perioadă de 4 ani), înv.UNTESCU MARIUS EUGEN (şef serviciu Ministerul Economiei; a fost numit ca membru în AGA-SNGN ROMGAZ SA prin Ordinul nr. 3171 din 7 aprilie 2005, pentru perioada 7 aprilie 2005 – 10 februarie 2009), înv.OROS ADRIANA (consilier Ministerul Economiei – OPSPI, numită în AGA prin Ordinul nr.179 din 10 februarie 2009) şi pe înv.MITU MONICA (consilier Ministerul Economiei, numită în AGA prin Ordinul nr.1862 din 10 octombrie 2009).
Un alt membru care a fost racolat în gruparea infracţională este înv.DAN VICTOR ALESANDRU (apropiat al înv.IOAN NICULAE, administrator al unor firme conexe domeniului gazifer). Acesta a fost cooptat tocmai pentru relaţiile pe care le avea în Ministerul Economiei, unde deţinuse în anul 2005 funcţia de secretar de stat, precum şi pentru că, atunci când SNGN ROMGAZ SA refuza să mai livreze gaze naturale către SC INTERAGRO SA, aceasta le achiziţiona prin intermediul SC CONEF GAZ SRL, reprezentată de înv.DAN VICTOR ALESANDRU.
La rândul său, înv.APAN IOANA, prin calităţile sus menţionate, deţinea pârghiile necesare factorului decizional, ea implicându-se şi în elaborarea tuturor documentelor ministeriale care favorizau interesul privat al SC INTERAGRO SA, iar ulterior prin calităţile pe care le deţinea în Consiliul de Administraţie de la SNGN ROMGAZ SA asigura punerea acestora în practică.
Din probele administrate, a rezultat că înv.APAN IOANA primea informaţiile de la SC INTERAGRO SA prin intermediul înv. DAN VICTOR ALESANDRU, cu care se cunoştea şi tot prin intermediul acestuia relaţiona iniţial şi apoi direct cu înv.ALPAR KRAMER.
Trebuie menţionat faptul că înv.APAN IOANA a activat în cadrul Ministerului Economiei sub mandatele ambilor miniştri sus-menţionaţi şi că din anul 2007 a deţinut şi calitatea de membru/preşedinte al AGA/CA-SNGN ROMGAZ SA.
Învinuiţii UNTESCU MARIUS EUGEN, OROS ADRIANA şi MITU MONICA, deşi în calitatea lor de membrii AGA trebuia să dea dovada de rol activ în ceea ce priveşte activitatea şi politica economică a SNGN ROMGAZ SA, în şedinţele AGA au avut o atitudine omisivă, tolerantă, votând în favoarea intereselor private ale SC INTERAGRO SA şi, pe cale de consecinţă, în defavoarea SNGN ROMGAZ SA, societate ale cărei interese economice ar fi trebuit să le protejeze.
Realizarea interesului financiar al SC INTERAGRO SA şi înv.IOAN NICULAE a fost sprijinită prin faptele funcţionarilor ministeriali şi a fost intermediată de către doi apropiaţi ai săi, respectiv înv.MIREA MARIN (administrator al SC INTERAGRO SA şi consilier personal pe probleme de energie) şi înv.DAN VICTOR ALESANDRU.
Înv.MIREA MARIN, în calitatea sa de administrator şi de consilier personal pe probleme de energie al lui IOAN NICULAE, precum şi de preşedinte al Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Îngrăşăminte Chimice din România NITROFOSFOR, a influenţat factorii decizionali din cadrul SNGN ROMGAZ SA şi Ministerul Economiei, participând, alături de învinuit, inclusiv la şedinţele AGA-CA SNGN ROMGAZ SA şi ministeriale în care se analiza problematica pe care SC INTERAGRO SA o avea raportat la SNGN ROMGAZ SA, de fiecare dată susţinând o situaţie eronată în privinţa restanţelor pe care le înregistra SC INTERAGRO SA faţă de SNGN ROMGAZ SA.

Alături de înv.IOAN NICULAE, în susţinerea necondiţionată a scopului infracţional asumat, uzitând de ascendentul de a fi preşedintele Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Îngrăşăminte Chimice din România NITROFOSFOR, înv.MIREA MARIN a ameninţat atât cu declanşarea unor ample proteste de stradă a organizaţiilor sindicale, cât şi cu declanşarea unei campanii virulente în mass-media.
La rândul său înv.DAN VICTOR ALESANDRU, deşi nu avea nicio calitate în SC INTERAGRO SA, fiind fost secretar de stat în Ministerul Economiei, a asigurat promovarea nelegală a interesului SC INTERAGRO SA prin intermedierea discuţiilor, dar şi a întâlnirilor dintre înv.ALPAR KRAMER, director al Departamentului Marketing al SNGN ROMGAZ SA, cu funcţionari din Ministerul Economiei, cu precădere înv.APAN IOANA, precum şi din ANRE, respectiv înv.EUGEN GEORGESCU.
Din aceste considerente alături de înv.MARIN MIREA, la rândul său înv. DAN VICTOR ALESANDRU a fost mandatat de înv.IOAN NICULAE să participe la întâlnirile ce au avut loc între reprezentanţii Ministerul Economiei şi conducerea executivă a SNGN ROMGAZ SA, atât în Bucureşti, cât şi în Mediaş şi să negocieze încheierea contractelor de livrare de gaze naturale în condiţiile impuse de realizarea scopului infracţional.
Înv.ALPAR KRAMER (director al Departamentului Marketing al SNGN ROMGAZ SA), urmărea să obţină funcţia de director general al SNGN ROMGAZ SA şi a acţionat în interesul lui IOAN NICULAE cu care ţinea legătura cu precădere prin intermediul lui MIREA MARIN. Faptele sale constau în intermedierea pentru IOAN NICULAE a interesului financiar al acestuia la nivelul deciziilor din minister, în emiterea facturilor de plată către SC INTERAGRO SA pentru gazul consumat cu reducere de 40 dolari/mmc, chiar şi după ce a fost respinsă această propunere de către CA al SNGN ROMGAZ SA.
Faptul că înv.ALPAR KRAMER susţinea interesele private ale SC INTERAGRO SA în detrimentul SNGN ROMGAZ SA rezultă inclusiv din faptul că nu s-a oprit din activităţile infracţionale nici după ce CA-SNGN ROMGAZ SA a solicitat sancţionarea lui disciplinară pentru faptul că a facturat gaze naturale aplicând retroactiv reducerile comerciale. De altfel, atunci când membrii CA-SNGN ROMGAZ SA i-au replicat înv.ALPAR KRAMER că susţine interesele private ale SC INTERAGRO SA, acesta nu numai că nu a negat, dar a recunoscut oficial acest aspect.
Scopul grupului infracţional nu putea fi îndeplinit fără aportul activ al conducerii executive a SNGN ROMGAZ SA, conducerea executivă fiind cea care punea efectiv în practică dispoziţiile Ministerului Economiei, AGA şi CA-SNGN ROMGAZ SA, prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, de tranzacţie şi acte adiţionale acestora, prin negocieri de eşalonare, reeşalonare şi constituire de garanţii de plată a datoriilor acumulate faţă de SNGN ROMGAZ SA.
Activitatea infracţională în cadrul asociaţiei iniţiate şi constituite a fost derulată de aceste persoane corespunzător perioadelor în care au deţinut calităţile menţionate.
Se remarcă faptul că factorii decizionali din cadrul Ministerului Economiei, la solicitarea înv.IOAN NICULAE, imediat ce li se aducea la cunoştinţă sau aflau direct că persoane din conducerea executivă a SNGN ROMGAZ SA sau reprezentanţii Ministerului Economiei în AGA – SNGN ROMGAZ SA se abăteau de la realizarea scopului infracţional asumat, dispuneau sau dădeau dispoziţie de înlocuire a acestora. Exemplificăm situaţia martorului CONSTANTIN NEDELCU, fost preşedinte CA la SNGN ROMGAZ SA care a subliniat că a primit ordinul de revocare din această calitate în timp ce prezida o şedinţă CA.
Toată această situaţie s-a menţinut şi perpetuat, în ciuda faptului că cei doi miniştrii VOSGANIAN VARUJAN  şi VIDEANU ADRIEAN, care au condus Ministerul Economiei în perioada de săvârşire a activităţii infracţionale au fost informaţi în mod repetat şi detaliat de instituţiile abilitate ale statului cu privire la activităţile desfăşurate de gruparea infracţională, de natură să pericliteze sistemul energetic naţional, ca ramură strategică a economiei naţionale şi, pe cale de consecinţă, să submineze economia naţională.

Analizând toate aspectele menţionate mai sus, se poate constata că scopul vizat a constat în reorientarea activităţii SNGN ROMGAZ SA pentru a-i permite SC INTERAGRO SA obţinerea, în mod nelegal, de contracte de furnizare a gazelor naturale în mod preferenţial care să conducă la obţinerea de foloase injuste, respectiv satisfacerea unor interese financiare de grup.
În cadrul grupării infracţionale, rolurile au fost bine determinate, acţiunile au fost concertate, aşa cum se relevă din prestaţia fiecăruia dintre membrii asociaţiei, ceea ce conturează gradul sporit de organizare a acţiunilor scop ale acestei asociaţii.
În realizarea scopului ilicit, membrii grupului infracţional au desfăşurat acte comisive şi omisive ce au condus la instaurarea unei stări de pericol pentru economia naţională, dar şi la crearea unor pagube cu o valoare deosebit de ridicată în dauna SNGN ROMGAZ SA şi implicit în dauna economiei naţionale, punând în pericol grav siguranţa sistemului energetic naţional, activităţile infracţionale generând consecinţe negative şi în prezent.
Activităţile necesare realizării scopului ilicit erau iniţiate de nucleul grupului infracţional, format din învinuiţii IOAN NICULAE, MIREA MARIN şi ALPAR KRAMER. Acestea erau concertate iniţial asupra conducerii executive a SNGN ROMGAZ SA, iar ulterior asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Economiei, inclusiv asupra celor doi miniştrii mai sus menţionaţi, înv. IOAN NICULAE ajungând uneori să-şi impună doleanţele chiar prin ameninţări, fie cu revocarea din funcţiile deţinute, fie prin manipularea sindicatelor din industria chimică.
În acest context, menţionăm că Direcţia Naţională Anticorupţie a dispus, prin Rechizitoriul nr.107/P/2010, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a înv.IOAN NICULAE sub aspectul acuzaţiei de a fi săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 26 C.pen. raportat la art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 din C.pen., reţinând că, în schimbul sumei de 1.000.000 euro, promisă pentru finanţarea campaniei electorale a unui partid politic, urmărea influenţarea factorului decizional în vederea numirii unor persoane agreate de el la conducerea Ministerului Economiei şi la societăţile naţionale de importanţă strategică SNGN ROMGAZ SA şi SNT TRANSGAZ SA.
În mod concret, din probele administrate în cauză, a rezultat că înv. IOAN NICULAE a exercitat influenţe la nivelul conducerilor succesive ale Ministerului Economiei, determinând ca această entitate juridică în calitate de acţionar majoritar al  SNGN ROMGAZ SA să emită Memorandumuri şi Ordine, care au culminat cu emiterea Ordonanţei de urgenţă nr. 54/2009, aprobată ulterior prin Legea nr. 332/2009, în care, sub aparenţa legalităţii, s-au creat modalităţi de realizare a scopului infracţional, acordându-se reduceri comerciale, precum şi posibilitatea de achiziţionare de gaze naturale doar din producţia internă la care a avut acces, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acestea, SC INTERAGRO SA.
Urmare a acestei politici adoptate la nivelul conducerii Ministerului Economiei a determinat ca AGA, organ de conducere al SNGN ROMGAZ SA, care decidea asupra activităţii şi politicii economice, având ca atribuţie aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiară a societăţii naţionale, să dezbată lapidar această problematică tocmai pe considerentul că membrii acesteia, numiţi de altfel de Ministerul Economiei, reprezentau interesele grupului infracţional.
După adoptarea hotărârilor AGA, emise de fiecare dată pentru a satisface interesele grupului infracţional, realizarea finală a scopului ilicit revenea conducerii executive a SNGN ROMGAZ SA.
Ca orice societate comercială, dar cu atât mai mult ca societate naţională cu capital de stat ce operează într-o ramură strategică a economiei naţionale, SNGN ROMGAZ SA trebuia să urmărească permanent eficientizarea activităţii şi optimizarea profitului. Contrar acestor principii, conducerea executivă a SNGN ROMGAZ SA a acţionat în detrimentul acesteia, încheind contracte cu SC INTERAGRO SA şi în condiţiile în care această din urmă societate nu numai că înregistra datorii uriaşe, dar nici nu le recunoştea în integralitatea lor şi, mai mult, refuza şi să constituie garanţii îndestulătoare, acestea fiind cu mult mai mici decât valoarea debitelor. În plus, deşi avea la dispoziţie calea acţionării în justiţie pentru recuperarea creanţelor, cale pe care faţă de alţi datornici cu debite cu mult mai mici decât ale SC INTERAGRO SA a folosit-o, nu a procedat în mod similar şi în cazul SC INTERAGRO SA.
Dimpotrivă, pentru SC INTERAGRO SA erau create facilităţi suplimentare, eşalonându-i-se şi reeşalonându-i-se datoriile, insistând inclusiv şi pentru reducerea retroactivă a penalităţilor prevăzute în contractele comerciale anterioare de la 36,5 %  la 8%.
Rezultă aşadar că activitatea grupului infracţional iniţiat, constituit şi coordonat de înv.IOAN NICULAE viza fapte de natură să submineze economia naţională prin folosirea SNGN ROMGAZ SA (unitate prevăzută de art. 145 C.pen.) în direcţia dorită de interesele grupului infracţional. Deopotrivă, prin acţiunile grupului infracţional iniţiat, constituit şi coordonat de înv.IOAN NICULAE a fost împiedicată desfăşurarea normală a activităţii SNGN ROMGAZ SA creându-se astfel dificultăţi semnificative în buna desfăşurare a activităţii acestei societăţi.
Astfel a fost creată o stare de fapt care era de natură să ameninţe bunul mers al economiei naţionale în domeniul gazelor naturale, dar şi în ansamblu prin repercusiunile negative asupra întregii economii naţionale.
Subiectul pasiv principal al activităţilor grupului infracţional iniţiat, constituit şi coordonat de înv.IOAN NICULAE, sprijinit ulterior în mod succesiv de miniştrii VOSGANIAN VARUJAN  şi VIDEANU ADRIEAN este statul român, iar subiectul pasiv secundar este SNGN ROMGAZ SA prejudiciul cauzat societăţii ca urmare a activităţii infracţionale desfăşurate fiind de aproximativ 130 milioane USD.

Facebook Comments Box

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.