Dosar penal la DNA pentru retrocedări controversate de păduri în Ardeal

Dosar penal la DNA pentru retrocedări controversate de păduri în Ardeal

by April 28, 2014 1 comment

imagesCAXQSV99Procurorii DNA au început urmărirea penală într-un dosar de retrocedari ilegale de păduri din Ardeal, potrivit unui răspuns venit din partea Ministerului Justiției la o interpelare făcută în Parlamentul României, în urma unor articole publicate în Adevarul și Ancheteonline. Potrivit plângerii penale înaintatate de Prefectura Mureș,  pe baza căreiia DNA a demarat cercetarea penală, doi angajați ai Romsilva au trădat interesele României și au adus atingere singuranței naționale, punându-se  la dispoziția unor falși moștenitori proveniți din familii de criminali de război și grofi unguri din Valea Mureșului. Ei au fost puși sub acuzate pentru abuz în serviciu în formă continuată, mărturie mincinoasă și înșelăciune.

 Astfel, avocatul Dragoș Bejenaru și inginerul Felician Cotiso Străuț au pus la dispoziția familiei Banffy întreaga documentație privind situația fondului forestier din Valea Mureșului, obținută și cercetată în calitate de funcționari ai Direcției Silvice Mureș. Mai mult, cei doi au uneltit la Budapesta, în prezența membrilor clanului Banffy o strategie de fraudare a legii pentru a restuirea unor vaste terenuri foretiere din fondul național de păduri  . Amintim faptul că Daniel Banffy, în numele căruia s-a reconstituit dreptul de proprietate, a fost declarat criminal de război după ce, în calitate de ministru al Agriculturii în timpul regimului hortyst, a participat la atrocitățile produse împotriva românilor din zona de NV al Ardealului, ocupată în mod samavolnic de guvernul fascist de la Budapesta. Menționăm că între 1941-1944, Banffy, printr-un set de decrete i-a deposedat pe români de terenurile și pădurile lor și trecute în proprietatea statului, sau chiar a sa, personală.

Interpelare în Parlamentul României

Potrivit răspunsul dat de Ministerul Justiției deputatului PSD, Bogdan Diaconu la o interpelare depusă în urma unor articole publicate pe blogurile Adevărul.ro și în Ancheteonline.ro, „prin ordonanța nr.319/ll/2/2011 din 31.08.2011 a procurorului general adjunct de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș s-a dispus infirmarea ordonanței din 20.07.2011 și declinarea competenței de soluținare a cauzei în favoarea DNA Târgu Mureș, unde a fost înregistrată sub numărul 62/P/2011. În prezent, cauza se află în soluționare, fiind începută urmărirea penală in rem”.

 Precizăm că inițial, procurorii de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș a dat NUP pentru Dragoș Bejenaru, Străuț Felician Cotiso și a unor persoane din familiile Banffy și Bethlen în dosarul nr 326/P/2010 prin ordonanța din 20.07.2011 fiind disjunsă cauza și declinarea competenței de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, „sub aspectul săvârșirii de fapte penale în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor”. Pentru ca până la urmă dosarul să ajungă la DNA Târgu Mureș, unde a început urmărirea penală.

Plângere penală a prefecturii

Plângerea penală a fost depusă din 2010 de către Prefectura Mureș, la acea perioadă condusă de Marius Pașcan, actualmente senator PDL. Plângerea este îndreptată împotriva lui Bejenariu Dragoș Mihai, „domiciliat în Cluj Napoca, în calitate de avocat din cadrul societății de Avocatură Bejenariu &Parners”.

“Acesta a dat în 2002 declarații neconforme cu realitatea în fața notarului public pentru ca Banffy Eva să obțină un certificat de moștenitor, contrar realității folosindu-se de acel înscris pentru obținerea reconstituirii dreptului de proprietate asupra unor vaste suprafețe de păduri. A îndrumat profesional în anul 2005 și în continuare până în prezent pe membrii familiei Banffy și în special pe Banffy Eva Maria și pe moștenitorii foștilor proprietari de păduri ( membrii Comitetului ad-hoc pentru înființarea SC Domeniul Silvic Gudeameșterhaza SA) să se asocieze în așa mod încât să fraudeze legea română referitoare la dreptul cetățenilor străini și a anumitor forme de asociere, de a putea cere și obține reconstituirea dreptului de proprietate”, se arată în plângerea penală a prefectului Marius Pașcan.

Complotul celor doi români

Totodată, se spune în acest document, Bejenariu Dragoș “a obținut cu viclenie la 01.11.2005 încheierea unui contract de prestări servicii cu RNP Romsilva pentru care s-a angajat să asigure documentația, studii de impact, acte și documente necesare cu care RNP Romsilva și Direcția Silvică Târgu Mureș să intervină în faza administrativă și judecătorească împotriva reconstituirii nelegale pe păduri la legea 247/2005, de către urmașii marilor proprietari de păduri, însă nu a respectat contractul și s-a dovedit imediat că acționează cu vicleșug impotriva intereselor Regiei, care l-a plătit, fiind imediat angajat ca apărătorul doamnei Banffy Eva Maria. Prin metodele folosite, a dobândit calitatea de moștenitor testamentar după defuncta Banffy Eva, care i-a lăsat 10% din dreptul său asupra pădurilor care urmează a fi retrocedate în baza cererilor acesteia”.

Prefectura Mureș a depus o plângere penală și împotriva lui Felician Cotiso Struț, “domiciliat în comuna Deda, sat Bistra Mureșului, care, în calitatea sa de șef de ocol silvic Rășcolița, a colaborat încă din 2001 pe de o parte  cu domnul avocat Bejenariu Dragoș, iar pe de altă parte cu moștenitorii familiilor Banffy, Kemeny, Elteto și cu moștenitorii acționarilor de la SC Domeniul Silvic Gudeameșterhaza. Cei doi, împreună i-au ajutat pe aceștia să se asocieze, să ceară reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile împădurite și să obțină acest drept”.

“În timpul activității sale de șef de ocol silvic, s-a preocupat și a obținut toate actele și documentele care să ajute membrii familiei Banffy, să se organizeze în societate pe acțiuni și să ceară reconstituirea dreptului de proprietate asupra pădurilor, inclusiv de la Rășcolița, unde el era șef de ocol, angajat al Romsilva”, se mai spune în plângere.

Mai mult, făptuitorul Străuț, „a acționat pentru ca numita Banffy Eva să obțină retrocedarea în natură a sediului Ocolului Silvic Rășcolița, când în fapt nu avea dreptul , a acționat pentru dezavantajarea regiei și a unității la care era angajat”.

Jocul dublu

 În același timp, “ a dezinformat cu bună știință conducerea Direcției Silvice Târgu Mureș, care, la propunerea sa, a aprobat încheierea dezavantajoasă a contractului de prestări servicii nr. 127/01.11.2005 dintre Romsilva și SCN Bejenariu&Asociații, contract care, în fapt nu s-a respectat și a adus dezavantaje regiei și fondului funciar național. A acționat împotriva unității la care era angajat, furnizând informații și pregătind studii de documentare pentru persoane cu care Direcția Silvică Târgu Mureș și Prefectura Mureș erau în litigiu pentru repingerea reconstituirii dreptului de proprietate a pădurilor revendicate. Prin metodele folosite a obținut alături de Bejenariu calitatea de moștenitor testamentar după defuncta Banffy Eva, care i-a lăsat 10% din dreptul  asupra pădurilor ce urmează a fi retrocedate. A făcut diligențe pentru susținerea, prin Adresa nr. 6420/8.11.2006 a contestației urmașilor familiilor Kemeny Ioan, care a cerut reconstituirea dreptului de proprietate pentru peste 3000 de ha. În procedura de reconstituire la nivelul Comisiei județene Mureș, a participat la ședințele în care s-a dezbătut și analizat cererea numitei Banffy Eva, unde a susținut partea tehnică a cererii de reconstituire pentru 450 ha de pădure în comuna Stânceni”.

Mizeriile doamnei Banffy

În fapt, se spune în plângerea prefecturii Mureș, “numita Banffy Eva, prin înscrisuri și declarații neconforme cu realitatea, folosindu-se de metode dolosive, a obținut calitatea de moștenitor nr. 52/2002, care ulterior a fost folosit pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar.  În baza cererii formulate de petenta Banffy Eva în anul 2002, obiect al dosarului succesoral 58-59-60/2002 a fost emis certificatul de moștenitor, stabilindu-se astfel acesteia certifcatul de moștenitor pentru defunctul Banffy Ioan ( bunic din partea tatălui) și Banffy Ianos-junior( din partea unchiului). În speță, petenta a omis voit în cadrul procedurii succesorale a aduce la cunoștința notarului public că: defunctul Banffy Ioan avea de fapt 3 fii-respectiv Ianos, Lazslo ,Istvan, ultimul mort ]n 1944, care la rândul său avea 2 copii, Istvan, decedat în 2005 și Maria, conform arborelui genealogic depus la dosarul Judecătoriei Reghin, nr 2209/2005. Arătăm faptul că petenta Banffy Eva, cu ocazia dezbaterii  dosarului succesoral nr. 58-59-60/2002, nu a declarat toate persoanele care ar fi fost îndreptățite să li se stabilească calitatea de moștenitor după defunctul Banffy Ioan ( bunic după tată), aspect care rezultă în mod indubitabil din înscrisurile anexate”.

Din documentele existente, se susține în plângerea penală, “Banffy Ioan are ca moștenitor direct pe Banffy Ianos( fiu decedat în 1956), Banffy Lazslo ( decedat în 1974),  tatăl petentei și Banffy Istvan (decedat în 1944), care la rândul său avea 2 moștenitori – Banffy Istvan, fiu decedat  în 2005 și Banffy Maria”.

“ Nu în ultimul rând vă solicităm a avea în vedere și depozițiile de martor din dosarul succesoral sus-menționat, respectiv ale domnilor Cozma Petru și Bejenariu Dragoș, raportat la conținutul acestora cât și la faptul că unul dintre ei avea vârsta de 10 ani iar celălalt nu era născut la momentul decesului defunctului Banffy Ioan”, se adresează prefectura Mureș către procurori. În continuare se spune că „actele sus-menționate ( arbore genealogic) certifică și confirmă în mod indubitabil faptul că Banffy Ioan avea 3 copii, cât și faptul că, fiul acestuia, Banffy Istvan, decedat în 1944 avea la rândul său 2 moștenitori, Istvan și Maria, ori în cadrul procedurii succesorale, petenta Banffy Eva, în mod deliberat, nu i-a menționat pe aceștia”.

Omisiuni voite

“ Vă solicităm a constata faptul că, petenta a urmărit, prin faptele mai sus menționate și omisiunile voite, producerea unor consecințe juridice pentru sine, în sensul dobândirii dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar prin eludarea dispozițiilor legale în materia restituirii proprietății. În acest context, apreciem că actele și faptele săvârșite de Banffy Eva și alți membri ai comitetului ad-hoc ale constituirii SC Domeniului Silvic Gudeameșterhaza SA, intră sub incidența legii penale, sens în care vă sesizăm pentru efectuarea cercetărilor care se impun. Banffy Eva a cerut 20% din dreptul antecesorilor săi în SC Gudeameșterhaza SA și este incovenientă în Dosarul civil nr 2680/289/2008 al Judecătoriei Reghin, având ca obiect plângerea SC Gudenmeșterhaza împotriva hotarârii comisiei județene Mureș de respingere a cererilor de reconstituire vizând revendicarea unei suprafețe de teren forestier de 19.850 ha în localitățile Rășcolița, Filea, Stânceni, Lunca Bradului”, se arată în plângere.

În actul înaintat către procurori, prefectura Mureș a solicitat o investigare a împrejurărilor în care s-a înființat SC Domeniul Silvic Gudeameșterhaza SA ca formă asociativă care a cerut reconstituirea dreptului de proprietate pentru aproape 20 000 ha pădure. „Vă rugăm să să cercetați aspectele legate de acest fapt, prin contribuția domnului inginer Felician Cotiso Străuț, care i-au convocat la Budapesta pe urmașii foștilor acționari ai familiei Banffy și i-au determinat să acționeze, prin fraudarea legii, perfectând actul de constituire”.

Societate comercială nu formă asociativă

Prefectura Mureș susține că “ din actul constitutiv al acestei societăți comerciale încheiat în anul 1918, rezultă fără putință de tăgadă că persoana juridică de la care au preluat terenurile cu vegetație forestieră care fac obiectul acestei cauze, a fost o societate comercială pe acțiuni, înființată în baza prevederilor Codului Comercial și lichidată tot conform prevederilor Codului Comercial în 1948. În cadrul dosarului nr. 2209/2005, din lectura actului constitutiv al SC Domeniul Silvic Gudeameșterhaza SA, rezultă că petenții, mizând pe procedura necontencioasă, prevăzută de art 26 si 28 din Legea nr 1/2000, au procedat la reconstituirea unei societăți comerciale pe acțiuni ca fiind o continuare a formei asociative inițiale, solicitare de două ori aberantă întrucât, pe de o parte societatea înființată în 1918 cu respectarea prevederilor Codului Comercial, a fost o societate pe acțiuni, cu tot ceea ce implică o asemenea entitate juridică, iar pe de parte, nu se poate reconstitui o societate comercială prin procedură necontencioasă, prin simpla înscriere în Registrul special ținut la Judecătoria Reghin. Potrivit art 26 din legea 1/2000 se enumeră exemplificativ formele asociative ca fiind: forme asociative de proprietari, obștile de moșneni, de răzeși, composesorate, care nu au nimic a face cu societățile comerciale”.

Drept consecință, prefectura Mureș consideră că încheierea pronunțată de Judecătoria Reghin prin care a fost reînființată SC Gudeameșterhaza SA  este nelegala” din două motive: 1.  este decât o societate comercială, nu asociativă; 2. deschide calea unor fraude de lege întrucât dă posibilitatea unora dintre acționarii fostei societăți comerciale pe acțiuni să se considere îndreptățite să revendice un drept de proprietate asupra terenuriloe, pe care nu l-ar fi avut, în nume propriu”.

Cetățeni unguri, nu români

Plângerea  aduce în discuție o altă faptă penală în acest dosar: “Din actele de stare civilă depuse la dosarul de constituire a SC Gudenmșeterhaza SA, rezultă că membrii Banffy Miklos, Ugran Istvanne Maria, Galanthay Emilne și Bethlen Farkas nu au cetățenie română deci, implicit, nu au calitate de persoane îndreptățite de reconstituirea dreptului de proprietate. În cererea de constituire se menționează în fals că aceste persoane au cetățenie română”.

Drept urmare, “ prin intermediul acestui mijloc nelegal de reconstituire a unei foste societăți comericiale, în cadrul unei așa zise forme asociative de proprietate, mijloc pus la cale de Bejenariu Dragoș și Străuț Felician Cotiso, aceștia și cele 4 persoane, cetățeni maghiari, nu au făcut decât să fraudeze dispozițiile legale referitoare la imposibilitatea cetățenilor străini de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor“.

În același timp, “ în dosarul civil nr.18/289/2006 al Judecătoriei Reghin, Bethlen Ana, Banffy Suzsuna și Szentkuti Eva s-au dat drept moștenitori ai defunctului Banffy Miklos Daniel, în condițiile în care unicul moștenitor este Banffy Miklos, moștenitor în viață, dar de cetățenie maghiară, fără drept de reconstituire în condițiile legilor reparatorii și care nu a obținut pe această cale, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă o suprafață de 9323 ha și 8018 mp”.

Au fost mai mulți moștenitori

Prefectura Mureș  mai acuză faptul că “petenta Bethlen Ana cu ocazia dezbaterii dosarului succesoral nr.8-9-10/1998, nu a declarat toate persoanele care ar fi fost îndreptățite să li se stabilească calitatea de moștenitor după defunctul Banffy Daniel Miklos, aspect care rezultă din înscrisurile anexate la dosar. Petenta în mod deliberat nu a declarat faptul că defunctul Banffy Daniel are ca moștenitor direct pe Banffy Miklos întrucât acesta i-ar fi înlăturat de la moștenire pe toți ceilalți moștenitori de grad mai îndepărtat, inclusiv pe numita Bethlen Ana. Astfel, cele declarate de petenta în cadrul procedurii succesorale au dus în anul 1998 la emiterea și eliberarea unui certificat de moștenitor necorform realității. Drept urmare  prin faptele sus-menționate și omisiuni voite s-a ajuns la producerea unor conscințe juridice pentru sine în sensul dobândirii dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere prin eludarea dispozițiilor legale”.

Acțiuni cu premeditare

În plângerea penală se precizează că întreaga sarabandă de infracțiuni nu au reprezentat decât acțiuni premeditate, puse la cale de mult timp, în colaborare cu trădători din sistemul funcționăresc  român, la Budapesta. “În tot acest timp, Banffy Miklos, adevăratul moștenitor, cetățean maghiar, a participat la întâlnirea de la Budapesta cu inginerul Felician Cotiso Străuț și avocatul Bejenariu Dragoș, iar apoi participă și la adunarea comitetului ad-hoc de la Târgu Mureș de constituire a SC Gudenmeșterhaza SA, alături de Bethlen Ana, Bethen Suzsana și Zsentkuti Eva”.

Drept urmare, “este evident că unii acționari nu justifică calitatea de persoane îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate în numele acestei societăți, deci, pe această bază, toate demersurile acestora de recunoaștere a formei asociative SC Gudenmeșterhaza SA sunt nelegale. Cu toate aceste argumente, judecătoria Reghin, prin încheierea din data de 3 iunie 2009 a respins excepția invocată, trecând la admiterea de probe, respectiv efectuarea unei expertize topografice pentru identificarea celor 19.850 de ha teren forestier pentru efectuarea restituirii către această societate”.

În continuare, în plângerea penală au fost prezentate alte  fărădelegi ale avocatului Bejenariu Dragoș și Felician Cotiso Străuț: “ Cei doi au acționat încă din 2001 în interesul doamnei Banffy Eva Maria. La acea dată, aceasta a depus o cerere de reconstituire pentru pădure, obținând dreptul de proprietate pentru 10 ha, deoarece legea 18/1991 și legea 1/2000 impuneau restituiri până în 10 ha teren forestier. Apoi, doamna Banffy Eva a cerut pe cale separată în bazalegii 10/2001, resituirea în natură a unor imobile care susținea că au aparținut antecesorilor săi, respectiv cele cu destinație sediu de ocol silvic de la Rășcolița. Doamna Banffy era atunci reprezentată și asistată de avocatul Bejenariu Dragoș. La propunerea șefului de ocol condusă atunci de Felician Cotiso Struț, s-a aprobat restituirea în natură a acestui imobil, pentru ca apoi sediul să fie răscumpărat de la Banffy Eva, cu condiția ca unul dintre apartamente să fie folosit de aceasta pe parcursul vieții sale”.

Declarații neconforme cu realitatea

“În acest mod au început demersurile celor doi  în interesul doamnei Banffy Eva, împotriva unității care îl plătea pe domnul Felician Străuț. Prin anul 2002, avocatul Bejenariu și Cozma Petru au făcut declarații neconforme cu realitatea în fața notarului public pentru ca numita Banffy Eva să obțină certificatul de moștenitor nr.52/2002. Pe când încă legea 247/2005 nu era promulgată, numiții avocat Bejenariu Dragoș și Felician Străuț, dar și notarul Străuț ( n.r. soția șefului de ocol) și Banffy Eva se întâlneau în zilele de 15 și 17.07.2005 în incinta Colegiului Mathias Corvin din Budapesta cu Banffy Imre-cetățean maghiar, Banffy Miklos-cetățean maghiar ( fiul al lui Banffy Daniel), fost ministru al Agriculturii în România în Guvernul Horthy și Banffy Zsussana-cetățean maghiar. Potrivit stenogramei, s-au discutat problemele legate de revendicare, în condițiile legilor românești,  a vaste suprafețe de păduri din Transilvania”, se mai afirmă în plângerea penală.

Felician Cotiso Străuț a afirmat la întâlnirea de la Budapesta că deține aproximativ 90-95% din actele doveditoare necesare susținerii cererilor de restituire. Aceeași declarație a facut-o și în plenul unei ședințe ale Comisiei județene Mureș din 24 februarie 2005 când s-a dezbătut cererea numitei Banffy Eva Maria de restituire de proprietate pentru 436 ha de pădure de pe raza comunei Stânceni. Acesta a procurat toate actele de proprietate de la Biroul de Carte funciară Reghin-Toplița și de la Direcția Județeană Mureș a Arhivelor Natționale, în calitate de șef de ocol silvic, care a obținut informațiile în virtutea funcției deținute și nu ca reprezentant al doamnei Banffy Eva Maria.

“O altă întâlnire a avut loc în ziua de 17.07.2005, în același loc, între cei doi români cu alți membrii ai familiei Banffy, tema fiind și de această dată revendicarea unor vaste suprafețe de păduri din Transilvania, cuprinse în Valea Mureșului, între localitățile Deda și Toplița. Din conținutul stenogramei se poate reține cu ușurință că au acționat în interes personal și în interesul persoanelor în slujba cărora s-au pus, scopul fiind comun, acela de a obține reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor vaste suprafețe de pădure, prin mijloane mai mult sau mai puțin legale, în detrimentul fondului funciar național, contrar intereselor statului roman”, se aduc noi argumente în documentul depus la Parchet.

După întâlnirea de la Budapesta a urmat o nouă întrevedere la Târgu Mureș, fiind convocat comitetul ad-hoc pentru înființarea SC Domeniul Silvic Gudeameșterhaza, s-a depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate la comisiile locale de la Stânceni, Lunca Bradului, Rășcolița și Deda, pentru ca apoi să se depună cererea pentru înființarea acestei societăți la Judecătoria Reghin. În paralel, se făceau eforturi pentru a se găsi acte și dovezi asupra dreptului de proprietate la Arhivele Naționale din Târgu Mureș, demersuri conduse de Felician Struț și Bejenariu Dragoș, documente obținute în calitate de angajați ai Romsilva.

Statul a plătit 40 000 de euro pentru documentație

Cei doi domni, Străuț și Bejenariu și-au făcut un plan viclean prin care să devină apărători ai intereselor RNP Romsilva și ai Direcției Romsilva Târgu Mureș, însă nu pentru a aduce sevicii utile, ci doar greutăți în deciziile luate pe tema restituirilor. Propunerea șefului de ocol silvic a fost aprobată la nivel Romsilva și ca urmare, pe data de 01.11.2005, perioadă când se depuneau cererile de reconstituirea a dreptului de proprietate pentru SC Gudenmeșterhaza, s-a încheiat contractul nr.127/1.11.2005 între Romsilva și SCPA Bejenariu&Asociații, cu sediul la Cluj-Napoca, prin care firma de avocatură se angaja să facă documentară amplă asupra cărților de carte funciară privind dosarul de retrocedare a familiei Banffy. În aceste condiții, Romsilva se angaja să plătească societății de avocatură suma de 40 000 de euro plus TVA”, se  precizează în finalul plângerii penale.

În concluzie, procurorii DNA sunt obligați prin acest dosar, să facă lumină într-un caz extrem de dubios de retrocedare de mii de ha de pădure în județul Mureș,  către personaje mai mult sau mai puțin dubioase, din țară sau din străinătate. Între timp, potrivit informațiilor noastre, cei doi români, care au trădat interesele naționale, au obținut prin diferite manevre suprafețe importante de păduri în zona Valea Mureșului.

Facebook Comments Box

1 Comment so far

Jump into a conversation
  1. ani
    #1 ani 28 April, 2015, 17:42

    28 aprilie 2015

    Reply this comment

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.