Cum au fost salvate mii de ha de pădure din mâinile grofilor maghiari în județul Mureș

Cum au fost salvate mii de ha de pădure din mâinile grofilor maghiari în județul Mureș

Cum au fost salvate mii de ha de pădure din mâinile grofilor maghiari în județul Mureș

by August 16, 2016 0 comments

După un război dus timp de 6 ani în zona Parcului Natural Defileul Mureșului Superior ( județul Mureș),  de proprietarii de păduri și unii parlamentari cu Ministerul Mediului, în spatele căruia s-au ascuns interesele unor aleși ai UDMR, Guvernul Cioloș a pus capăt abuzurilor și ilegalităților. Astfel, actualul ministru al Mediului a reziliat contractul de administrare a acestui Parc cu o firma privată, obscură, SC  Ocolul Silvic de Regim Gheorghieni, societate numită special de politicieni din UDMR pentru a reprezenta interesele unor familii de criminali de război, în speță familiile Banffy, Kemeny si Bethlen. Scopul urmărit de firma SC Ocolul Silvic a fost de a ajuta la retrocedarea a zeci de mii de ha de pădure din Parcul Natural Defileul Mureșului către falși moștenitori. Acest subiect face, actualmente, obiectul unei investigații DNA asupra modului în care s-au făcut restituiri în această zonă. Ancheteonline făcea dezvăluiri, acum câțiva ani, despre modul în care s-au fabricat documente la Budapesta pentru aceste retrocedări (http://www.ancheteonline.ro/2016/02/dosarul-retrocedarilor-ilegale-din-judetul-mures-cum-au-ajuns-in-proprietatea-familiei-banffy-mii-de-ha-de-padure/).

Senatorul PNL, Marius Pașcan, a cerut, în  numeroase interpelări,  din 2012, rezilirea contractului de administrare a Parcului Natural Mureș  de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorghieni. Dar, în condițiile în care UDMR a făcut parte din guvernele care s-au prindat la putere, sau chiar a deținut Ministerul Mediului și al Pădurii, aceste solicitări au fost respinse pe bandă rulantă. Acesta a acuzat faptul că Planul de Management pentru Parcul Natural Defileul Mureșului, care a costat 2 milioane de euro, bani europeni, nu a reprezentat decât un act ilegal, cu mari prejudicii asupra bugetului UE.

Contract abuziv, reziliat, în sfârșit!

Într-o interpelare din 2 august a.c., senatorul Marius Pașcan atrăgea atenție asupra faptului că Planul de management al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și a siturilor Natura 2000-Depresiunea Munții Giurgeului, este contestat de Asociația Proprietarilor. ”În prezent, după rezilierea de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a Contractului de administrare nr. 6/18.03 2010 (și a actelor adiționale) cu SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, administrarea ariei naturale este indecisă. Conform noii legislații în vigoare, Parcul Natural Defileul Mureșului Superior ar urma să intre în administrarea Agenției Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat şi din venituri proprii, aflată în subordinea autorității publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor. Până acum, nu au fost promulgate încă normele de aplicare pentru Legea nr. 95/2016, privind înființarea Agenției Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.”

”Asociația proprietarilor de terenuri din localitățile Deda, Răstolița, Stânceni și Lunca Bradului solicită anularea Planului de Management, pe care îl consideră netemeinic și nelegal. Totodată, proprietarii pretind verificarea și clarificarea înființării și suprapunerii Parcului Natural Defileul Mureșului Superior peste cele două rezervații, înființate în baza Legii 5/2000, prin documentația științifică întocmită de către dr. ing. Abram Peter membru al ONG RHODODENDRON din Târgu-Mureș și în același timp angajat al APM MUREȘ, fără a avea loc consultări sau înștiințări ale proprietarilor de drept”, se arată în interpelarea senatorului Marius Pașcan.

Cine răspunde, totuși?

Senatorul  Pașcan a ridicat o serie de întrebări: ”1. Cum a putut funcționa SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA ca administrator al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, prin Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, dacă aceasta era o societate privată pe acțiuni și nu îndeplinea condițiile din OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate?

  1. Contractul de administrare nr. 6 a fost încheiat cu societatea menționată în 18.03.2010, iar termenul stipulat obligatoriu de întocmire a planului de management era de maximum doi ani de la semnarea contractului, adică 18.03.2012, evident nerespectat. Dacă până în 18.03.2012 nu a fost întocmit planul de management, de ce nu a fost reziliat contractul de administrare?
  2. În condițiile neîndeplinirii obligațiilor contractuale privind elaborarea planului de management de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, în ce bază legală Ministerul Mediului a semnat cu această societate, în data de 02.04.2014, contractul de finanțare nr. 128.681, în valoare de 2,5 mil euro? Cum a fost acceptată societatea pentru un asemenea proiect, câtă vreme din data de 18.03.2012 nu mai deținea faptic calitatea de administrator legal?
  3. Cum au fost controlați cei de la Gheorgheni de MMAP și Garda Naționala De Mediu, în toata această perioadă, dacă același Minister recunoaște ca Administrația Parcului Natural defileul Mureșului Superior nu există ca entitate juridică?
  4. Cum a fost constituit Parcul, dacă proprietarii de terenuri nu au știut nimic pana în 2013, deși MMAP susține într-un Comunicat de presă că Parcul s-a constituit cu acordul proprietarilor, al primăriilor și composesoratelor? Unde sunt semnăturile privind participarea proprietarilor la dezbaterile publice respective?
  5. De ce era necesar un parc natural în intravilan, lăsând în afară pădurile, dacă în zonă existau anterior două rezervații naturale stricte, constituite în baza Legii 5/2000?
  6. Cum este legal Parcul, dacă acesta nu este înscris în cărțile funciare?
  7. Cum a fost acordat de către MMAP aviz pentru taxe APNDMS -ului, în data de 24.04.2014, dacă această administrație nu există juridic?
  8. În baza cărui regulament funcționează astăzi Parcul Natural Defileul Mureșului Superior?”.

Doar cu complicitatea funcționarilor

”Întrucât fără o complicitate din partea unor funcționari din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, această sarabandă a ilegalităților privind constituirea și administrarea Parcului Natural Defileul Mureșului Superior nu era posibilă, solicit imperativ primului ministru Dacian Cioloș să dispună, prin Corpul de control și autoritățile competente ale statului, o verificare urgentă a acestui litigiu grav din județul Mureș, care privește deopotrivă soarta unor proprietari și a pădurilor de pe Valea Mureșului Superior.

De aproape un deceniu, la peste 800.000 de proprietari de păduri, care dețin terenuri în zone de protecție, le este încălcat dreptul de proprietate și sunt păgubiți împotriva prevederilor Constituției chiar de către statul român”, se mai arată, în interpelare.

Motivația ministerului

În motivarea rezilierii contractului ,Ministerul Mediului face trimitere la prevederile art.18 alin.1 lit. b din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: „Administrarea ariilor naturale protejate şi a celor bunuri ale patrimoniului natural aflate în reţeaua naţională de arii naturale protejate se face potrivit legii, prin: structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordinea unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, muzee, organizaţii neguvernamentale, constituite potrivit legii, şi aflate în relaţie contractuală cu Agenţia naţională pentru Arii naturale Protejate” şi nicidecum de către o societatea comercială cum este SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.

Plângere penală

În acest context, senatorul Marius Pașcan subliniază că ”ținând cont de toate acestea, dar şi de alte ilegalităţi pe care le-am sesizat din anul 2010, de la preluarea administrării Parcului Natural Defileul Mureşului Superior de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, am adresat, alături de Asociaţia Proprietarilor de Păşuni şi Terenuri Forestiere şi Agricole Defileul Mureşului o plângere penală prin care am solicitat cercetarea şi trimiterea în judecată a celor care se fac vinovaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de fals și uz de fals prevăzute de art. 320, 322 și 323 Cod penal.

Senatorul PNL a precizat  că acesta este al şaptelea răspuns al MMAP referitor la neregulile pe care le-a semnalat, dar că niciodată până acum acest minister nu a recunoscut că ar exista vreo problemă în ce priveşte chestiunile semnalate din zona Defileului Mureşului Superior.

De asemenea, Paşcan a susţinut că la nivelul MMAP a constatat, până acum,  un ”partizanat ciudat, absolut culpabil” prin care s-ar fi încercat ”protejarea Ocolului Silvic privat Gheorgheni”, administratorul parcului natural.

Senatorul a spus că proprietarii de terenuri au fost obligaţi să plătească acestui ocol silvic privat tot felul de taxe pentru orice doresc să facă, inclusiv în propriile curţi, chiar li s-a interzis culegerea de ciuperci din pădurile lor . Totodată, ei nu au avut  voie să folosească copacii doborâţi de vânt fără a plăti taxe şi nici măcar să aducă pe cineva în scop turistic pe proprietăţile lor.

Marius Paşcan a susţinut că, pentru a apăra proprietarii de păduri şi de terenuri din aria naturală protejată de abuzurile administratorului, a depus trei sesizări penale, una dintre acestea la Direcţia Naţională Anticorupţie, împotriva fostului ministru al Mediului, Laszlo Borbely, căruia îi impută ‘trucarea licitaţiei pentru desemnarea administratorului Parcului Natural Defileul Mureşului Superior’.

Interesul: retrocedarea pădurilor către grofii unguri

Într-o interpelare din 12 februarie, a.c., senatorul Pașcan a dezvăluit modul în care au acționat samsarii pădurilor din județul Mureș, fiind implicați politicieni de la UDMR ( în special Laszlo Borbely, care a indeplinit care a fost ministrul Mediului în perioada…), interesul final fiind retrocedarea acestor păduri către famiile foștilor criminali de război, grofi unguri.

Senatorul Pașcan susținea că ”în conformitate cu cererea și  prezentarea detaliată a obiectului de activitate, înaintate Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de către dr. ing. Melles Elod, în calitate de administrator al S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, s-a solicitat atribuirea administrării Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și a Siturilor de importanță comunitară ROSCI0019 Călimani Gurghiu și ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului. Acest fapt  anticipa, ca un lucru premeditat, încă din ianuarie 2010, preluarea administrării unor suprafețe din cadrul actualului PNDMS, dar care ,,urmează a fi retrocedate către foștii proprietari (Fam. Bethlen, Elteto, Kemeny, Farkas, SC Gudemesterhaza SA, Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleana), în conformitate cu înțelegerea între conducerea societății și reprezentanții proprietarilor, va fi dată în administrarea S.C. Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA, iar această suprafață de 44500 hectare de pădure acoperă circa 65% din Parcul Natural Defileul Mureșului Superior și o mare parte din SCI Călimani-Gurghiu.”

Înțelegere culpabilă

”Din acest document reiese clar faptul că cei de la Gheorgheni aveau o înțelegere cu urmașii foștilor grofi, care revendică în Defileul Mureșului suprafața de 44.500 hectare de pădure. Rezultă incontestabil că miza preluării în administrare a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, parc situat exclusiv în județul Mureș, nu a fost protejarea biodiversității, ci cu totul alta, cităm din pagina anexată: ,,…La finalizarea retrocedării terenurilor foștilor proprietari-aproape 100% proprietate privată. Este foarte important de cunoscut că majoritatea suprafețelor de pădure, care vor fi retrocedate foștilor proprietari, vor intra in administrarea S.C. Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA, (de exemplu proprietatea baronilor Banffy în suprafață de aproape 45.000 hectare de pădure), din acest considerent se solicită atribuirea dreptului de administrare a acestor arii protejate pentru a putea include în activitatea de gospodărire durabilă a pădurilor și a cerințelor speciale referitoare la siturile protejate de importanță comunitară. Abordarea acestui tip de probleme este mult mai ușor dacă ești și administratorul terenurilor decât dacă administratorul de sit ar fi o organizație care nu are nici o legătură cu proprietarii.”

Rezultă, așadar, fără tăgadă, că cei de la Gheorgheni, împreună cu cei de la Ministerul Mediului și Pădurilor, în frunte cu ministrul din vremea respectivă, Borbely Laszlo, au premeditat în complicitate, miza fiind acapararea pădurilor revendicate în urma Legii nr. 247/2005 de urmașii foștilor grofi, în mod special a baronului Banfy.

Senatorul Marius Pașcan subliniază, în aceeași interpelare,  că ”pentru corecta  informare, baronul Banfy Daniel, după care se solicită suprafețe imense de pădure, a fost declarat criminal de război prin Decizia penală nr. 2213 din 3 decembrie 1952 dată de Tribunalul Capitalei RPR Colegiul 1 penal, rămasă definitivă și executorie iar proprietățile sale au fost confiscate prin sentința instanței de către statul român. Prin urmare, urmașii celui în cauză nu beneficiază de niciun drept pentru retrocedarea proprietăților respective. De altfel, toate aceste revendicări se află în diverse stadii pe rolul instanțelor de judecată, Instituția Prefectului Mureș având câștig de cauză în mare parte a acestor procese”.

Facebook Comments

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

<