Document istoric: Ungaria hortystă intenționa să declanșeze războiul bacterian împotriva României

Document istoric: Ungaria hortystă intenționa să declanșeze războiul bacterian împotriva României

Document istoric: Ungaria hortystă intenționa să declanșeze războiul bacterian împotriva României

by October 22, 2017 0 comments

După Marea Unire după 1918, Ungaria, care s-a văzut în granițele sale etnice, a declanșat o intensă activitate  subversivă pentru sabotarea politicii interne și externe a României,  într-o încercare disperată de a anexa din nou Transilvania. Regimul hortyst a declarat mereu, în mod oficial, dar și în cercurile diplomatice ale vremii,  că România este cel mai mare dușman al său. Dealtfel,  în ședința primului parlament reunit de la Budapesta după încheierea războiului, toți deputații au jurat că vor lupta toată viața lor pentru recucerirea Ardealului. De atunci a rămas îndemnul politicienilor maghiari: Nem, Nem, soha! ( Nu, Nu, Niciodată!)

Un document ultrasecret din vremea regimului hortyst, din preajma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, (când, în urma înțelegerii dintre Hitler și Horthy, NV-ul Ardealului este ocupat de Ungaria), publicat în cartea ”Administrația militară horthystă în Nord-Vestul Ardealului”, scrisă de istoricii Gheorghe Bodea, Vasile Suciu și Ilie Pușcaș, apărută la Editura Dacia, în 1988,   autoritățile de la Budapsta planificau acțiuni de invadare a Ardealului, prin acțiuni de sabotaj și terorism. Mai mult, armata maghiară intenționa să declanșeze pe teritoriul României un război bacterian, împotriva populației civile, tocmai pentru a instaura panica și teroarea.  De asemenea, autoritățile ungurești vizau o intensa activitatea de spionaj în Transilvania prin racolarea de intelectuali sau grofi maghiari din teritoriile românești, care să organizeze acțiuni de distrugerea a obiectivelor strategice din zonă.

Vă prezentăm extrase din scrisoarea strict confidențială a șefului Statului Major al armatei hortyste, generalul Werth Henrik din 8 mai 1939.

”Budapesta, 8 mai 1939

Pregătirea operațiunilor militare împotriva României și executarea sistematică a acestora, în cazul dat, fac necesară începerea unor operațiuni preliminare, a căror pregătire cere o perioadă mai îndelungată – în parte, de ani întregi. Pornirea operațiunilor preliminare menite să pregătească executarea operațiunilor militare proiectate și enumerate mai jos o consider necesară de pe acum, independent de situația politicii externe(…)

În baza acestora, propun, în privința României,începerea cât mai grabnică a următoarelor operațiuni:  1.Sabotaj: Activitatea de sabotaj se referă în special la : a. Asupra liniilor de telecomunicații, b. Sabotaj industrial. Greutatea acestor obiective: a. Liniile de transport( trebuiesc sabotate) în așa încât să se împiedice timp cât mai îndelungat executarea mobilizării și alinierii trupelor române, precum și traficul de mai târziu. B. Industria materialelor de război ( ca obiectiv al sabotajului). Organizarea sabotajului conform sistemului pe celule, în așa fel ca fiecare celulă să aibă cunoștință numai despre acțiunile pe care le va executa. Realizarea practică a aprovizionări solicită cel puțin un an de zile – pe baza datelor experimentale – neputându-se conta pe rezultate demne de luat în considerare înainte de acest termen.

  1. Organizații de autoapărare.

Sarcina lor: a. Împiedicarea ridicării bunurilor maghiare aflate în Ardeal, b. Ajutor și colaborare cu administrația militară pe teritoriul ocupat de noi în cursul operațiunilor militare. Și aici organizarea s-ar efectua în mod similar cu aceea a sabotajului, pe baza sistemului celular. Nu am inclus încă în proiect pornirea lucrărilor preliminare necesare declanșării răscoalei interne generale, deoarece ar trebui atrase prea multe persoane ,ceea ce ar putea duce eventual, la conflicte externe. Mai plănuiesc și pregătirea , pe baza sistemului celular, a răscoalei populației maghiare de pe teritoriile române, de-a lungul graniței maghiaro –române. Această activitate preliminară va avea loc în prezent exclusiv în cadre pașnice, evitându-se, în modul cel mai strict, orice incident.

  1. Pe lângă păstrarea cea mai severă a secretului, doresc să mă ocup și cu pregătirea problemei războiului bacterian, în așa fel ca realizarea acestui proiect să se facă numai în caz de război și numai pe teritoriul României. Din acest motiv, lucrările preliminare privind experimentările și organizarea pesonalului nu se vor executa deocamdată decât la noi în țară. Trebuie să arăt, în acest loc, că conform informațiilor obținute din surse demne de încredere, puterile occidentale se ocupă de această problemă intens.
  2. Pentru realizarea celor enumărate la punctele 1-3, în scopul obținerii datelor locale și a relațiilor, al organizării oamenilor de legătură și al trimiterii acestora în Ungaria, consider indispensabil ca pe lângă consulul maghiar care activează la Cluj să se numească drept viceconsul un ofițer efectiv.
  3. Munca de propagandă. În cursul încordării în politica externă legată de realipirea Felvidekul (Ținutul de Sus) – partea de sud a Slovaciei, s-a adeverit că nu este suficient ca activitatea propagandistică să pornească în ultimele ore ale avenimentelor, ci naționalitatea maghiară de pe teritoriul ostil, precum și naționalitățile care simpatizează cu noi, trebuie pregătite în vederea evenimentelor și a comportării legate de acestea printr-o activitate consecventă. Munca de propagandă ar urma să fie împărțită pe următoarele faze: etapa de pace, cea de încordare în politica externă și etapa mobilizării și a războiului.

Aspectele civile și militare ale propagandei care urmează a se desfășura în timp de pace sunt foarte greu de delimitat. În baza experințelor practice, aici vom proceda just și vom obține rezultate dacă o încredințăm unui organ unitar. În etapa încordării în politica externă, apoi cea a mobilizării și a războiului, va trece din ce în ce mai mult sub îndrumarea Marelui Stat Major.

În baza concepțiilor de mai sus, propun să se încredințeze activitatea de propagandă secției 5 a Comandamentului Marelui Stat Major- care secție, în baza experiențelor practicate dobândite și a valorificării acestora, ar executa operațiile de detaliu în strânsă legătură cu secțiile respective ale Consiliului de Miniștri și ale Ministerului de Externe.

Conform experienței câștigate, activitatea propagandistică ce se efectuează în timp de pace se deosebește net de aceea din etapa încordării politice și din etapa războiului, următoare acesteia.

Propunerile cu privire la intensificarea propagandei le voi face de la caz la caz, orientându-ma după eveniment. Intenționez să folosesc drept mijloace de propagandă presa zilnică, periodică, radioul, filmul, publicații de propagandă și nu în ultimul rând propaganda orală. Dat fiindcă, pe de o parte, propaganda oficială slovacă desfășoară o activitate ostilă maghiarilor foarte puternică, pe de altă parte, problema slovacă nu poate considerată, probabil, ca definitivă în felul cum este reglementată în prezent, propun ca activitatea de propagandă schițată mai sus să o organizezăm și să desfășoare și spre teritoriile slovace. Consider un factor deosebit de important pentru viitor dacă: intensificăm cât mai mult posibil simpatia maselor slovace față de populația maghiară și dacă inspirăm masele slovace convingerea că traiul lor nu e asigurat decât în strânsă relație cu populația maghiară.

  1. Grupul de rectificare a hărților

Lucrările preliminare arătate mai sus – mai ales în domeniul propagandei- fac necesar să ne străduim să obținem date perfecte, despre locuri și persoane în primul rând de pe teritoriile graniței românești, precum și în teritoriile slovace și să recrutăm cât mai numeroase persoane de încredere pe care să le putem utiliza în munca de propagandă. Propun în acest scop să restructurăm grupul de rectificare a hărților care s-a consacrat până în prezent activității propagandistice, cu personal redus, pe frontul român și slovac în așa fel ca acest grup în colaborare cu brigăzile de grăniceri să caute: 1. Să creeze o organizație de propagandă, în etapa încordării politice,care să activeze dincolo de graniță, 2. Pe de altă parte, să desfășoare de pe acum, pe teritoriile de peste graniță, o activitate corespunzătoare, cu mijloace de propagandă pașnice.

Această organizație ar putea fi folosită și la pregătirea organizării pe celule, în vederea inițierii răscoalei de-a lungul graniței maghiaro-române,menționată la punctul 2.

  1. Repecursiuni materiale

Am cerut să se includă în bugetul pe 1939/1940, acoperirea cheltuielilor de pregătire pe tărâm militar. În vederea acoperirii repercursiunilor militare ale cheltuielilor propagandistice, propun ca parte încă neutilizată a sumei ordonanțate încă în toamna anului 1939 de către Excelența sa dl. Prim-ministru să fie lăsată și pe mai departe pentru asemenea scopuri, la secția 5 a șefului Statului Major mghiar regal. Dat fiind că această sumă se ridică în prezent la 459.283,34 pengo, ea va acoperi probabil cheltuielile pe cca 9 luni ale propagandei pașnice ce se va desfășura pe cele două fronturi. Ordonanțarea sumelor în continuare o voi solicita de la Excelența ss, la momentul potrivit al cheltuielilor efective.

O rog pe Excelența voastră să binevoiască a-mi transmite hotărârea pe care o va lua în urma chibzuirii propunerilor mele, cât mai curând posibil. Expediez prezentul: Excelenței sale dlui Prim-Ministru, ministrului de externe și ministrului apărării naționale”.

La 11 mai 1939, ministrul de Extern Csaky a răspuns că ”sunt de acord cu planul cuprins în acea adresă sus-menționată. În ceea ce mă privește, socotesc necesar să ne pregătim pentru evenimentele care vor pune guvernul maghiar în fața unor hotărâri deciseve”.

Proiectul șefului de stat major a fost acceptat în ședința din 22 mai 1939, la care au participat ministrul de externe Csaky, șeful statului major Werth, ministrul Apărării Naționale Bartha și prim-ministrul Teleki. În cadrulședinței, Teleki și Csaky au cerut șefului Marelui Stat Major să nu fie cuprinși în aceste organizații funcționarii publici ai organelor politice și economice ale propulației maghiare din Transilvania, precum și organele bisericești,iar lista celor recrutați să fie comunicată prim-ministrului Teleky, respectiv secretarului general Incze Peter.

Organele de resort trec imediat la acțiune, astfel că în luna mai 1939, pe teritoriul României apar celule subversive înarmate.

 

Facebook Comments Box

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.