Ungaria lui Horthy, stat terorist. Cum a încercat amiralul fără flotă să arunce în aer Ardealul românesc

Ungaria lui Horthy, stat terorist. Cum a încercat amiralul fără flotă să arunce în aer Ardealul românesc

Ungaria lui Horthy, stat terorist. Cum a încercat amiralul fără flotă să arunce în aer Ardealul românesc

by October 2, 2018 0 comments

După Marea Unire, România a dus un adevărat război rece cu vecinii, care au promovat  o politică permanentă de revizuire a  Tratatului de pace de la Paris din 1920. Refacerea țării în granițele sale naturale nu a fost pe placul ungurilor, bulgarilor și a rușilor, care au făcut front comun împotriva Bucureștiului. Nu este întâmplător faptul că, încă de la înființare, PCR, a avut în componența sa, minorități naționale , care, pe linia Internaționalei  Comuniste de la Moscova,  au acuzat  ”imperialismul românesc”.

S-a vrut teroare în toată Transilvania

Dar nu numai PCR a organizat, pe teritoriul românesc, în perioada interbelică sabotaje și acte teroriste. În completarea acțiunilor desfășurate de comuniști (mulți fiind maghiari) , Ungaria lui Horthy a încercat  numeroase acțiuni  menite să aducă prejudicii statului român. Serviciile secrete românești, din acea perioadă vorbesc despre încercările Budapestei  de a înființa  nuclee teroriste în Ardeal, ce vizau distrugerea unor obiective strategice.

Potrivit Arhivelor Militare Române (AMR), într-o notă informativă a contraspionajului,  datată 22 august 1940, se arată că au fost descoperite mai multe organizații maghiare teroriste, încă din 1939, la Sighet, Valea lui Mihai, Andrid, în total fiind implicate 172 de persoane, din care unele condamnate la ani grei de pușcărie, iar altele, expulzate.

Un asemenea caz, relatat în AMR, fondul 5417 și citat în cartea ”1940, strigătul de durere al românilor”, scrisă de colonelul (r), Constantin Moșincat,  este cel de la Oradea, unde, în 1939, a fost creat un nucleu terorist ce viza aruncarea în aer a unor clădiri publice, cu scopul de a crea panică în rândul populației românești. În 14 august 1940 sunt arestați toți membrii acestei organizații. În raportul serviciilor secrete scria: ” Statul maghiar nu a renunțat la menținerea și organizarea acțiunii teroriste în România. Pentru organizarea acesteia a întrebuințat elemente din organizația Rongyos Garda trimise în țară cu pașapoarte valabile pe nume false. Misiunea acestora era de a produce acte teroriste ca: distrugeri de cale ferată, poduri, șosele, incendieri de păduri și sate românești, otrăviri de fântâni, pentru a împiedica evacuarea armatei, autorităților și populației românești, din regiunile ce se presupunea că vor fi cedate Ungariei. De asemenea, de a incendia sate cu populație germană, urmând după aceia ca prin colportare de zvonuri și prin răspândirea de manifeste ( ce urmau să sosească din Germania), să arate că autoritățile românești sunt acelea care au provocat asemenea acte”.

Teroriști pregătiți în Ungaria

Potrivit planurilor Ungariei, se prevedea ca, în eventualitatea în care tratativele româno-maghiare nu ar duce la rezultate favorabile, să fie declanșate acțiuni teroriste pentru a crea o stare de panică în rândul populației, care să determine intervenția armatei ungare.

Potrivit datelor prezentate în arhiva AMR, în urma interogării teroriștilor din ”Rongyos Garde”, s-a aflat modul  de lucru al acestora. Membrii organizației au primit înștiințări individuale, considerate Ordine de chemare și s-au adunat în strada Kinczi ut.29 ( sediul secției teroriste pentru România), în grupe de câte 5 persoane. Au fost luați în primire de locotenentul Kovacs Tivador, de față fiind și membrii din Serviciul de Spionaj Maghiar, cu sediul la Cazarma Hadik. Li s-a comunicat că trebuie să înceapă acțiunea în România, să se ducă peste 3 zile în cartierul Budafok, la cazarma de pioneri, pentru a fi instruiți asupra mânuirii materialului exploziv.

La cazarma de pionieri primeau intrucțiuni teoretice din partea unui inginer specialist în distrugeri, care era însoțit permanent de locotenentul Kovacs Tivador. Teroriștii erau învățați cum trebuie așezat materialul exploziv la o șină de cale ferată pentru a putea provoca distrugeri. Aceste instrucțiuni teroretice durau, de obicei, două zile, cu o pauză de o zi, între ele, timp în care era instruită o altă grupă.

După acest instructaj, erau introduși într-o casă, proprietate a Marelui Stat Major ungar, în spatele unei fabrici de chibrituri din Budafok, unde inginerul le-a dat explicații asupra modului de aranjare a materialului exploziv în cadrul unui sistem de dare a focului cu întârziere și asupra distrugeriloor ce se pot face la lucrări care sunt în rambleu sau în debleu.

După terminarea instructajului, erau chemați, din nou, în strada Kinzi ut.29, unde, li s-au  înmânat pașapoarte și banii necesari pentru drum, instrucțiuni pe hartă unde să acționeze. Asupra datei când trebuia să declanșeze acțiunea și regiunea unde trebuie să se execute distrugerea, urmau să fie comnicate prin oamenii de legătură din minoritatea maghiară.

Șeful organizației, un ofițer al armatei ungare

După cum se relatează în cartea citată ”în prima decadă a lunii iulie 1940, a venit la Oradea, cu pașaportul nr. 96.642, eliberat la Budapesta, drul Kuba Augustin, cu profesiounea declarată de procuror la calea ferată maghiară, care a descins la Hotelulm ”Rymanoczi”. Numitul a intrat în legătură cu femeia Gizela Aschner, proprietara unui atelier fotografic din Oradea și cu drul Hallas, avocat, tot din acest oraș pe care-i cunoscuseră în Ungaria.

Fiind în relații de prietenie cu Gizela Aschner, a făcut o vizită la atelierul fotografic, iar într-un album de poze a dat peste o poză a numitei Aranyossy Kato, domiciliată în Oradea, bdul Regele Ferdinand, nr. 38. Fiind în căutare de persoane care să închege nucleul de la Oradea, drul Kuba Augustin, cere numitei Gisela să-i prezinte această fată, mai ales că este în căutarea unei tovarășe de viață.

Unguroaicele, un rol esențial

În ziua de 20 iulie, acesta este prezentat, la ștrandul municipal, fetei, Aranyossy Kato, căreia, în scurt timp, îi propune să meargă în Ungaria, unde numitul dorește să o ia în căsătorie. Neputându-și scoate pașaport și încercând, fără reușită, a o trece clandestin frontiera pe la Episcopia Bihorului, în ziua de 25 iulie 1940, dr. Kuba Augustin a plecat la Budapesta, rămânând ca Aranyossy Kato să se ducă și ea ulterior, după scoaterea actelor și după ce va primi înștiințarea, telefonic. În ziua de 31 iulie 1940, Gizela Aschner a primit o telegramă semnată Dr. Hallas, prin care era invitată la Budapesta. Ea pleacă în Ungaria, cu pașaport românesc, având viză maghiară,  căpătată cu ajutorul Episcopiei Romano –Catolice din Oradea, deși era de religie mozaică. Ajunsă la Budapesta, la hotelul ”Britania”, a găsit un bilet scris de dr. Hallas, pe care era indicat să fie căutat drul Augustin, sub numele adevărat de Szalkay Laszlo, la adresa Szent Istvan Park”.

Astfel, ”în ziua de 8 august, prin punctul Episcopia Bihorului, a sosit la Oradea, drul Kuba Augustin, fiind primit la frontieră de Aronyossy Kato. Drul Hallas, însoțit de Walter Henrich, bănuit a fi căpitanul Szepukty, instructor în organizația ”Rongyos garda”, a venit cu o zi înainte.

La Oradea, drul Kuba Augustin a tras din nou la Hotelul ”Rymanoczi”, cumunicând femeii Aranyossy Kato, că așteaptă în curând, să-i vină de la Budapesta niște pachete, despre al căror conținut i-a mărturist mai târziu, anume că era ecrasită, dându-i misiunea ca împreună cu drul Hallas să le ridice din vagoanele trenului care venea din Ungaria.

Prin intermediul acestei femei, drul Kuba Augustin trebuia să găsească atât elementele care să le transporte, dintr-o localitate în alta, materialul exploziv, cât și oamenii care să le primească în depozit.

Pentru scoaterea materialului din vagoane, Aranyossy Kato recurge la ajutorul părinților săi, iar pentru depozitare, indică pe coproprietarul unui magazin de vulcanizare din Oradea, Moldovany Francisc.

Lista criminalilor

În raportul întocmit de serviciile secrete, potrivit  Arhivei Militare Române, este prezentată componența acestui nucleu terorist :

1.Drul Kuba Augustin, pe numele său adevărat, maior Szalkay Laszolo, bănuit a fi ofițer de Stat Major, dispărut în Ungaria, conducătorul organizației

2.Walter Henrich, numele adevărat a fi căpitanul Szepukty, dispărut în Ungaria

3.Takayer, numele adevărat necunoscut, dispărut în Ungaria, cu misiunea de a organiza nucleul din Cluj

4.Moldovany Gabor, numele adevărat Baboș Gabor, însărcinat cu organizarea nucleului de la Sibiu

 1. Aranyossy Kato, născută la 28 martie 1919, la Cluj, de profesie casnică, origine maghiară, cetățenie română, cu domiciliul în Oradea, bdul Ferdinand, nr. 38, a fost recrutată în organizația teroristă în ziua de 20 iulie 1940, prin intermediul fotografei Gizela Aschener, de către drul Kuba Augustin. A Fost cea mai importantă și de încredere membră a organizației, având misiunea de a supraveghea scoaterea materialului explozibil, dar nu l-a putut scoate, din cauză că i s-a părut că este observată de un gardian public. S-a dus de multe ori cu drul Kuba la gara Oradea pentru a observa venirea diferiților curieri din Ungaria care veneau cu dinamita. A fost în legătură cu Walter Henrich și Takayer Edo, veniți cu pașapoarte din Ungaria, plecați în Ungaria, membri ai organizației teroriste. A înlesnit trecerea în Ungaria, prin Salonta, a drul Kuba, în ziua de 14 august. În cele din urmă, a fost arestată.
 2. Carol Aschner, de profesie fotograf, domiciliat în Oradea, bdul Ferdinand, , născut în Bratislava (Slovacia), de origine slovacă, cetățean român, religie mozaică, este acela în casa căruia pe la jumătatea lunii iulie, 1940, a primit pe drul Kuba și și Takayer Edo, ce veneau de la Budapesta, împreună cu soția lui, Gizela. Tot în casa lui s-au întâlnit de mai multe ori, dr Kuba și drul Hallas, moșier în Oradea, membru important în organizația teroristă. Știa că soția lui a plecat la Budapesta la hotel ”Britania” pentru a se întâlni cu drul Kuba, în realitatea maiorul Szalkay Laszlo. A găzduit pe Takayer, membru în ”Rongyos garda”. Știa că soția lui a trecut în Ungaria fără să aibă viza Ungariei, numai pe baza unei telegrame trimisă de drul Hallas din Budapesta. A fost arestat.
 3. Aranyossy Rebecca, născută la 15 septembrie 1887, de profesie casnică, domiciliată în bdul Ferdinand nr. 38, este aceea care a primit de la fiica ei, Kato, un pachet cu ecrasită cu capse, fitil alb și negru, cârlige, un revolver cu 50 de catușe pe care i le-a înmânat lui Moldovany Francisc. A fost arestată.
 4. Moldovany Francisc, născut la Oradea la 23.ll. 1893, de profesie vulcanizator, domiciliat în Oradea, a fost recrutat de Walter, membru al organizației ”Rongyos garda”. Este membru de încredere al organizației teroriste. La locuința lui s-a găsit îngropat un pachet cu 3 calupuri de ecrasită, 6 capse, 2 bucăți fitil Bikford și 3 m fitil ordinar, 2 cârlige, un revolver Browing cu 50 de cartușe.  A fost arestat.
 5. Costa Gheorghe, născut la 20 aprilie 1896 la Oradea, de profesie frizer, de origine etnică și cetățenie română, domiciliat în Oradea. Estea acela în casa căruia Walter, dispărut, a adus, fiind însoțit de Aranyossy Kata, un pachet de dinamită, destinat nucleului din Huedin. Soția lui Costa Elisabetea făcea dese vizite în Ungaria. A fost arestat.
 6. Dr. Hallas Wilhelm, născut în 17 septembrie 1885, la Deva, de origine etnică evreu și de religie mozaică, domiciliat în Oradea. A fost acela care a fost în permanentă legătură atât în țară cât și la Budapesta, cu dr. Kuba Augustin. Având cunoștință despre misiunile acestuia, nu s-a sfiit să facă felurite intervenții pe la autorități fie pentru obținerea de pașaport lui Arannyossy Kato, fie la frontieră pentru a crea diferite avantaje drului Kuba Augustin. A fost arestat.
 7. Kirali Coloman, născut la 21 octombrie 1906 în Oradea, cetățean română de origine maghiară, domiciliat în Oradea, de profesie, șofer, este cel care a adus-o pe Aranyossy Kato și încă o doamnă la gara episcopia Bihorului pentru a-l primi pe dr. Kuba. A fost șoferul dr. Kuba în timpul în care acesta a fost la Oradea. A condus și pe dr. Hallas la Borș. Este șoferul mașinii lui Modovany, în pivnița căruia s-a găsit îngropată dinamita cu amorsele necesare și un revorver cu 50 de cartușe. A fost arestat.
 8. Arranyossy Gyorgy, născut la 17 octombrie 1887, în comuna Jucu, jud. Cluj, cetățean român, de etnie maghiară, domiciliat în Oradea, de profesie croitor pentru doamne, a fost recrutat în organizația teroristă, de fiica lui, Kato. A fost la Episcopia Bihorului cu fiica sa, Kato, pentru a lua dinamita ce sosea în vagonul unguresc, ce venea de la Biharkeresztesz. A trebuit să ducă pachetul cu dinamită și pistolul cu cartușele de la casa lui, unde îl lăsase Kato la Moldovany, unde s-a și găsit. N-a putut să-l ducă, deoarece, între timp a venit Moldonavy să-l ia. Dar a fost arestat.
 9. Aschener Gizela, născută la 27 iulie 1905 în Oradea, de origine maghiară, cetățenie română, religie mozaică, domiliciată în Oradea, este aceea, în atelierul căreia, dr. Kuba Augustin, în realitate, maiorul ungur Szalkay Laszlo, se întâlnea cu Arannyossy Kato și dr. Hallas și Takayer. A fost la Budapesta unde s-a întâlnit cu Dr. Kuba, cu care ocazie acesta i-a dat adresa lui exactă din Budapesta, indicându-i că este maior în armata ungară. În ziua de 14 august 1940 a fost la întâlnire cu dr. Kuba, când acesta se pregătea să fugă în Ungaria. A fost arestată.
 10. Komarony Adam, numele conspirativ, pe care are eliberat pașaportul, necunoscut, fost în grupul ungurilor ce au luptat în Finlanda sub numele de Tolvary Sandor. Este venit cu misiunea de a organiza nucleul din Timișoara, neidentificat până în prezent.
 11. Tamas Istvan, posesorul pașaportului maghiar nr. 400.707, născut în comuna Morosgesse în anul 1904, cu misiunea de a organiza nucleul din Huedin. Arestat
 12. Timar Mihaly, numele conspirativ, cu misiunea de a organiza nucleul din Brașov, neidentifcat până în prezent.
 13. Astaloș Șandor, numele conspirativ, necunoscut, cu misiunea de a forma nuclee în Secuime.

Dinamită, arme, materiale pirotehnice

Toate aceste elemente au primit instrucțiuni ca trecerea în România să o facă prin punctul de frontieră Biharkeresztesz, unde vameșii și poliția de frontieră ungară aveau ordinele necesare pentru a le facilita trecerea. De asemenea, intrarea lor în țară se făcea individual și la diferențe de cel puțin o zi.

Introducerea materialului exploziv în țară se făcea prin vagoanele de cale ferată care veneau din Ungaria prin Episcopia Bihorului. La punctul de frontieră maghiară Biharkeresztesz se introducea într-unul dintre compartimentele vagonului de clasa a 2, sub canapea, câte un pachet, de fiecare tren, cu explozibil format din: 3 calupuri de dinamită a 1 kg, 1 revolver Browing 7,65 mm cu 50 de cartușe, materialul pirotehnic respectiv ( capse, fitil), cârligele necesare fixării acestui material.

În compartimentul în care se găsea acest material se făcea, la plecarea din gara Biharkeresztesz, în plafon, un semn ce consta dintr-un cerc cu o cruce. La sosirea trenului în stația Episcopia Bihorului, agenții nucleului terorist din Oradea se urcau în tren, căutau compartimentul cu semn și ridicau explozibilul pe care îl transportau la Oradea, predându-l drului Kuba Augustin. Până la prinderea grupului, au sostit prin Episcopia Bihorului, două pachete, dintre care un pachet a fost dat în păstrarea numitului Modldovany Francisc, găsit la domiciliul acestuia, iar al doilea a fost dat în păstrare numitei Costa Elisabeta, soția frizerului Costa Ghoerghe, plecată în Ungaria. Acest al doilea pachet era destinat a fi trimis nucleului ce se forma în localitatea Huedin, fără a fi găsit.

Pentru materialul explozibil ce urma să mai sosească, drul Kuba Augustin a dat, în ziua de 12 august 1940, o telegramă la Budapesta, semnată Kato, prin care se cerea trimiterea de insulină, adică ecrasită.

Prin descoperirea acestui nucleu, se dovedește că statul maghiar, în perioada lui Horthy a dus o politică de subminare a statului român, care a luat forma terorismului.

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.